nieuws

Meer leden Actuarieel Genootschap

Archief

Het ledenaantal van het Actuarieel Genootschap (AG) is afgelopen jaar toegenomen tot 748 (716).

Het aantal geaffilieerde leden steeg tot 484 (465). Als peildatum geldt 31 juli. Ruim 80% van de leden is van het mannelijk geslacht. De beroepsorganisatie voor actuarissen kwam financieel net uit: onder de streep resteert een overschot van e 1.229, tegen e 58.171 in de jaargang 2000/2001.
Het Actuarieel Instituut, het opleidingscentrum voor actuarissen, leed een verlies van e 21.828, tegen een winst van e 46.104 een jaar eerder. In de jaargang 2001/2002 volgden 580 (533) mensen een opleiding, terwijl 600 (504) mensen deelnamen aan de permanente educatie. Onder de studenten is het aandeel van de man iets minder dan 70%.

Reageer op dit artikel