nieuws

Meer klanten voor intermediair sinds invoering zorgstelsel

Archief

Uit een onderzoek van Heliview Research blijkt dat bij ruim een kwart van de tussenpersonen meer dan 20% van hun huidige bedrijvenportefeuille nieuw is ten opzichte van vorig jaar.

“In totaal heeft bijna de helft van de tussenkantoren nieuwe klanten gekregen, sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel”, zegt Heliview op basis van de resultaten van het onderzoek ‘Marktverkenning ATP en Volmachten’. Het onderzoek werd gehouden onder 195 assurantietussenpersonen en volmachtkantoren. Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat driekwart van de assurantiekantoren collectieve ziektekostenverzekeringen aanbiedt. “ONVZ, Fortis ASR, Avéro Achmea en Delta Lloyd zijn de belangrijkste verzekeraars die via het intermediaire kanaal aangeboden worden”, aldus Heliview.
Combinatiepakketten, waarin binnen één pakket een verzekering wordt aangeboden tegen zowel ziekte- en verzuimkosten als tegen kosten die samenhangen met arbo- en reïntegratiedienstverlening, worden volgens Heliview door een meerderheid van de tussenpersonen aangeboden. “Deze pakketten dragen ongeveer evenveel bij aan de provisieomzet in de intermediaire verzekeringsmarkt als de opbrengsten uit contracten voor de collectieve ziektekostenverzekeringen.”

Reageer op dit artikel