nieuws

Meer klachten bij Ombudsman Zorg

Archief

De Ombudsman Zorgverzekeringen ontving vorig jaar 1.870 (1.641) telefonische klachten en verzoeken om informatie. Een deel hiervan, 1.392 (1.226) keer, leidde tot nieuwe schriftelijke zaken. De Ombudsman behandelde vorig jaar 886 (835) klachten. Hiervan leidden er 377 (402) tot ‘een verbetering voor de klager’. De overige 509 (433) klachten werden zonder succes afgesloten.

Van de klachten die de Ombudsman behandelde, gingen er 513 (495) over maatschappijpolissen en standaard(pakket)polissen, 276 (234) over aanvullende verzekeringen, 73 (78) over ziekenfondsverzekeringen en 24 (28) over de AWBZ. Het succespercentage van de klachten over maatschappijpolissen was 41% (48%), over standaard(pakket)polissen 50% (64%), aanvullende verzekeringen 40% (40%) en ziekenfondsverzekeringen 66% (69%).

Reageer op dit artikel