nieuws

Meer klachten bij Beroepscommissie WTZ

Archief

Bij de Beroepscommissie WTZ kwamen vorig jaar 198 (140) klachten binnen, dat is het hoogste aantal sinds 1997. Van de klachten werden er 96 (72) afgehandeld binnen het ‘voorportaal’. Hiervan pakten er 57 (51) gunstig en 39 (21) ongunstig uit voor de klagers. De meeste klachten (85) gingen over vergoedingen.

De commissie bleek bij 16 (20) klachten niet bevoegd om uitspraak te doen, omdat het om een ziekenfonds- of maatschappijpolis ging. Bij één (1) klacht was het conflict onduidelijk. Er bleven 60 (28) klachten over om in 2005 te worden afgehandeld.
Het college deed in 25 (19) van de in 2004 binnengekomen klachten een bindende uitspraak. Hiervan bleken er 13 (6) ongegrond en 12 (13) gegrond. Tezamen met klachten uit 2002 en 2003 deed de Beroepscommissie 48 (42) bindende adviezen. 

Reageer op dit artikel