nieuws

Meer intermediair en minder premiegroei voor Conservatrix

Archief

Levensverzekeraar Conservatrix heeft vorig jaar, ondanks een fors toegenomen aantal nieuwe agentschappen, een lagere omzetgroei geboekt dan in 2005.

Vorig jaar werd een recordaantal agentschappen verleend. In totaal gingen 194 tussenpersonen voor het eerst zaken doen met Conservatrix, tegen 108 in 2005. De introductie van het samen met Argenta ontworpen hypotheekproduct was daarvoor een belangrijke stimulans. In totaal werkt de maatschappij uit Baarn nu met 750 intermediairbedrijven, waarvan er 450 regelmatig actief zijn voor Conservatrix.
Ondanks de grote toeloop van kantoren is Conservatrix er niet in geslaagd die groei te vertalen naar een grotere toename in levenpremies. In 2005 werd nog ruim 30% meer brutopremie geboekt dan een jaar eerder; vorig jaar leverde een plus op van 18%: _ 21,9 (18,6) mln. Halverwege 2006 stond de premieomzet nog op een plus van 47%.
De brutopremieomzet uit periodieke premies is met 17% gestegen tot _ 14,6 (12,5) mln. De koopsomomzet bedroeg _ 7,3 (6,1) mln (+20%). De premiegroei was het grootst bij de universallifepolissen: in periodieke premies 25,7%, en bij de koopsommen premies zelfs 60%.
Dit jaar denkt Conservatrix de omzet te stimuleren met een binnenkort te introduceren pensioenproduct voor het midden- en kleinbedrijf.

Reageer op dit artikel