nieuws

Meer garanties op hypotheken

Archief

Het aantal garanties op hypothecaire leningen van particulieren is vorig jaar licht gestegen, blijkt uit het jaarverslag over 1998 van stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Een op de drie woningen in ons land is gefinancierd met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

In totaal heeft de stichting Waarborgfonds Eigen woningen, belast met de uitvoering van de NHG, vorig jaar 56.928 garanties verstrekt. In 1997 waren dit er 56.187. Het grootste deel (bijna 70%) werd verleend op spaar- en levenhypotheken. De gemiddelde lening bedroeg f 224.000; in 1997 was dit nog f 209.000.
In het boekjaar 1998 werden 47 (1997: 14!) schadeclaims ingediend wegens gedwongen verkoop van woningen, waarvan er 39 (gedeeltelijk) zijn gehonoreerd. Hiermee was in totaal f 1,7 mln (f 391.302) gemoeid. Overigens bestond ten aanzien van maar liefst 13 declaraties het vermoeden van hypotheekfraude, meldt de stichting. Deze zijn wel gehonoreerd voor in totaal een bedrag van f 922.618.
Oude regeling
Onder de oude regeling (rijk en gemeenten) werden vorig jaar 21 (45) schadeclaims ingediend in verband met gedwongen verkoop van woningen. Hiervan werden er 15 (gedeeltelijk) gehonoreerd voor in totaal een bedrag van f 331.093. Het garantievermogen ‘afkoop Rijk’ bedroeg f 47,4 (44,7) mln, het vermogen van ‘afkoop gemeenten’ f 36,8 (34,0) mln. Het gegarandeerde vermogen van de oude gemeentegarantie met rijksdeelneming bedroeg f 30,0 (42,6) mln.
Inkomsten
Aan door de koper betaalde borgtochtprovisies (0,36% over lening) werd vorig jaar f 45,8 (42,1) mln aan provisie ontvangen. De gemiddelde provisie bedroeg f 806 (749). De inkomsten zijn toegevoegd aan het garantievermogen van de stichting, dat hiermee op totaal f 176,0 (122,8) mln uitkomt. Overige inkomsten waren onder meer f 2,2 mln aan door de koper betaalde administratiekosten (f 40 per borgstelling).
Het gegarandeerde vermogen, de som van alle 211.128 (159.035) lopende hypotheken met NHG, steeg vorig jaar naar f 42,4 mln, tegen f 30,8 in 1997.
Het fondsvermogen steeg naar / 270 mln (+29%), waarmee zo’n f 70 mld aan hypotheken is afgedekt. Op dit vermogen werd vorig jaar in 54 (53) keer aanspraak gemaakt, aldus het fonds. In totaal f 2 mln werd uitgekeerd. Sinds de introductie zijn 1,5 miljoen woningen gefinancierd met NHG.
Met uitzondering van Arnhem en Rotterdam kan in alle gemeentes in ons land NHG aangevraagd worden.

Reageer op dit artikel