nieuws

Meer fraude in zorg opgespoord

Archief

In 2005 is het opgespoorde fraudebedrag in de zorg toegenomen met 94% naar _ 8,5 mln. Dit blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland.

Het fraudebedrag van _ 8,5 mln heeft betrekking op 1.086 geconstateerde fraudegevallen. Dat is een stijging van 31%. Het gemiddelde bedrag van de geconstateerde fraude was vorig jaar _ 7.867, dat is een stijging van 48%.
Deze cijfers willen overigens niet zeggen dat de fraude in de zorg is toegenomen. Er zijn het afgelopen jaar alleen meer fraudegevallen geconstateerd door de verzekeraars. “Wij hebben geen zicht op de totale fraudeomvang in de zorg en kunnen dus niet aangeven of het is toe- of afgenomen”, aldus de koepelorganisatie.
Fraude in de zorg komt zowel voor bij verzekerden als bij zorgaanbieders. Voorbeelden zijn het ophogen van nota’s door cijfers toe te voegen, de datum van de nota veranderen zodat de verzekerde beter uitkomt met zijn eigen risico, andere behandelingen declareren dan die hebben plaatsgevonden en geld van het persoonsgebonden budget in eigen zak steken.
Uit contacten met Europese collega’s zou blijken dat er in Europa tussen de _ 30 en _ 100 mld per jaar verloren gaat aan fraude en corruptie in de zorg.
De zorgverzekeraars onderschrijven het protocol fraudebestrijding van het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel