nieuws

‘Meer dossiers afgehandeld dan in enig jaar ervoor’

Archief

Bij de Ombudsman Schadeverzekering zijn vorig jaar 2.639 (2.480) klachten ingediend. Samen met 619 (485) eerder ingekomen zaken bedroeg de ‘omzet’ vorig jaar 3.258 (2.965) dossiers. Hiervan waren er eind 1998 2.824 (2.392) afgewikkeld, aldus het jaarverslag.

De groei van het aantal behandelde klachten is des te meer opmerkelijk, omdat vorig jaar veel energie is gestoken in de oprichting van het Klachteninstituut Verzekeringen, waarin bestaande klachteninstanties zijn gebundeld. Dit instituut waarin op termijn ook klachten over tussenpersonen kunnen worden behandeld, wordt begin september van dit jaar operationeel.
Volgens Ombudsman prof. drs. Joop van London is 1998 een van de drukste jaren van zijn instituut. “Er zijn méér dossiers afgehandeld dan in enig jaar daarvoor.” Ook ontving het instituut zo’n vierduizend telefonische klachten en verzoeken om inlichtingen. De toegenomen drukte schrijft hij toe aan onder meer de nauwere samenwerking met de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (toetsing van klachten op bemiddelbaarheid) en de stroom van klachten over verzekeringen van mobiele telefoons en de weigering van een verzekeraar om polisopzeggingen niet te honoreren ondanks een premieverhoging.
In 53% (54%) van de gevallen waarin de Ombudsman een bemiddelingspoging ondernam, slaagde hij erin geheel of gedeeltelijk een positief resultaat voor de klager te bereiken.
Afhandeling
Verdeeld over de vier hoofdbranches is sprake van een klachtenstijging in Motorrijtuigen (van 951 naar 980) en in Overige varia (van 719 naar 878). Daarentegen daalde het aantal klachten in Brand (van 450 naar 442) en in Aansprakelijkheid (van 360 naar 339).
Van de 2.824 verwerkte dossiers konden er 997 zonder overleg met betrokken verzekeraar worden afgehandeld. In 1.827 (1.334) zaken was er wél direct contact met verzekeraars nodig om tot resultaat te komen. In 791 (563) gevallen hield de verzekeraar voet bij stuk en zag de Ombudsman geen aanleiding zijn bemiddeling voort te zetten. In 203 (162) zaken kon een compromis worden gevonden, terwijl in 771 (557) dossiers kreeg de klagende verzekerde alsnog volledige genoegdoening van de verzekeraar.
Van de 2.639 ingediende klachten zijn er 311 (280) ‘doorgezonden’ door de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf, waarvan er elf zijn geretourneerd om in behandeling te worden genomen. Driekwart van de klachten (1997: 74%) waren gericht tegen de eigen verzekeraar en 22% (24%) tegen de verzekeraar van de tegenpartij. De gemiddelde behandelingsduur van de in 1998 ingediende en afgehandelde zaken bedroeg iets minder dan negen weken (1997: tien weken).
Het jaarverslag van de Ombudsman Schadeverzekering is nu ook te lezen op Internet. Vanaf de homepage van de Ombudsman (www.verzekeringsombudsman.org) is de tekst te downloaden. Klachten per branche 1998 1997 Motorrijtuigen 954 922 Caravan 26 29 Brand 442 450 Aansprakelijkheid 339 360 Pleziervaartuigen 22 32 Overige transport 12 6 Reis 201 200 Annuleringskosten 59 37 Medische varia 222 182 Rechtsbijstand 152 126 Kostbaarheden 15 14 Overige 195 122 Totaal 2.639 2.480 (Staaf- diagram) Motorrijtuigen 37% Brand 17% Aansprakelijkheid 13% Overige varia 33%

Reageer op dit artikel