nieuws

Meer dan helft wil voor zorgpolis gaan shoppen

Archief

Een kleine meerderheid van de bevolking (53%) zegt te willen gaan shoppen voor een nieuwe zorgpolis

Dit blijkt uit een actuele meting van TNS Nipo. Ziekenfondsverzekerden zijn eerder geneigd elders te gaan kijken (61%) dan particulier verzekerden (41%). Het afspeuren van de markt is populairder bij jongeren dan bij 55-plussers (61% versus 35%). Ook vrouwen geven vaker aan dat zij van plan zijn om te gaan kijken naar het aanbod van een andere maatschappij (60%, versus 47% mannen). Uiteindelijk verwacht ‘maar’ 18% daadwerkelijk van zorgverzekeraar te veranderen. Bij deze laatste groep is geen significant verschil tussen mensen met een ziekenfondsverzekering en particulier verzekerden.

Reageer op dit artikel