nieuws

Meer dan goodwill

Archief

De reikwijdte van ‘employee-benefits’ lijkt soms onbegrensd

Eén ding is wel duidelijk: steekpenningen vallen er niet onder. Onder meer met die kwinkslag probeert prof. dr. Alfred Oosenbrug in het openingsartikel van deze AM-special de grenzen van employee-benefits af te bakenen. Oosenbrug komt tot ,,voordelen die een werknemer kan ontlenen aan zijn arbeidsrelatie met de werkgever.” Hij maakt daarbij onderscheid tussen financiële en niet-financiële voordelen. Onder de financiële benefits vallen onder meer – of beter gezegd vooral – de verzekeringsproducten. Deze special geeft een actueel beeld van hetgeen verzekeraars op dat vlak te bieden hebben. Daaruit blijkt ook dat het fenomeen employee-benefits zelf weer tot nieuwe benefits leidt, zoals het Personal Benefits Statement (PBS): een overzicht van alle voordelen die een werkgever in het kader van de arbeidsrelatie biedt aan een specifieke werknemer. Door te laten zien wat hij allemaal doet voor zijn werknemer, kan een werkgever goodwill en betrokkenheid bij zijn personeel kweken. Met dat argument proberen verzekeraars (en het intermediair) de PBS-dienst te slijten bij werkgevers. De gretigheid waarmee verzekeraars zich deze vorm van dienstverlening eigen maken – zes maatschappijen beschikken over de PBS-dienst, een tiental andere is druk bezig met de ontwikkeling ervan – verraadt andere doelen. Zo’n statement is namelijk een uitgelezen instrument om de werknemer te attenderen op nog te treffen voorzieningen en op de winkel die die voorzieningen in de schappen heeft staan. Een aantal collectieve regelingen verzekeren is natuurlijk interessant; het wordt pas echt leuk als het collectieve contract leidt tot het produceren van nog veel meer individuele, particuliere polissen. Een Personal Benefits Statement is daarnaast een prima ingang voor de assurantietussenpersoon voor een persoonlijk, financieel advies. Zo’n gesprek houden adviseurs van Bridge bij de werknemer thuis. Zij doen dat in opdracht van en met beloning door de werkgever. Het adviesgesprek is daarmee een uit de arbeidsrelatie voortvloeiend voordeel geworden. En zo is de cirkel rond. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel