nieuws

Meer dan € 2 mld premie via NVGA-kantoren

Archief

De 191 volmachtkantoren die lid zijn van de NVGA hebben vorig jaar € 177 mln tekencommissie en € 435 mln provisie ontvangen, zo blijkt uit het jaarlijkse onderzoek onder de eigen leden

Daarin begrepen zijn voor het eerst de branches Ziektekosten en Medische varia. Die niet meegerekend, gingen de tekencommissies met 18% en de provisies met 17% omhoog. De totale premiestroom van de NVGA-leden bedroeg vorig jaar € 2,11 mld; daarvan was € 305 mln afkomstig uit medische-variaverzekeringen. Los daarvan groeide het premievolume met 15% tot € 1,81 (1,57) mld.

Reageer op dit artikel