nieuws

Medische preventie

Archief

Tegelijk met de wet Pemba (premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) is de wet Medische keuringen afgelopen maand door de Eerste Kamer aanvaard. Het initiatief-wetsontwerp van D66-huize over het beperken van medische keuringen heeft, met wisselende intensiteit, de gemoederen vijf jaar beziggehouden. Met hun indringende protesten hebben verzekeraars in het afgelopen jaar bereikt dat enkele ‘onmogelijke’ bepalingen uit het wetsvoorstel zijn verwijderd. Door de HIV Vereniging Nederland is er op gewezen, dat de wet een belangrijk onderdeel mist, want voor mensen die weten dat zij een chronische of niet te genezen ziekte onder de leden hebben, biedt de wet geen soelaas. Er zou daarom een garantiefonds van de overheid of een waarborgfonds zoals bij autoverzekeringen moeten komen. Zo’n garantiefonds zou ten bate van mensen met bijvoorbeeld HIV aangesproken moeten worden indien het HIV-virus daadwerkelijk tot aids heeft geleid. Krijgt zo iemand bijvoorbeeld een auto-ongeval of een aandoening die niets met aids te maken heeft, dan betaalt gewoon de verzekeraar. Als iemand enkele jaren geleden hoorde dat hij seropositief was, schreef hij zichzelf vaak meteen af. Deze ‘wetenschap’ wierp bij anderen een drempel op voor vrijwillige tests, indachtig het gezegde ‘wat niet weet wat niet deert’. Door de komst van steeds betere medicijnen tegen het HIV-virus, worden de overlevingskansen de laatste tijd groter en groter. Hierdoor zullen twijfelende mensen eerder bereid zijn tot het laten uitvoeren van een HIV-test. In de huidige situatie vormt echter het sluiten van verzekeringen een volgende belemmering, want wie niet test, kan op dit punt niets verzwijgen. Wèl testen geeft het risico van allerlei uitsluitingen. Het is in het belang van betrokkenen en ook van de ziektekosten- en inkomensverzekeraars dat twijfelaars zo min mogelijk remmingen hebben voor een HIV-test. Indien men onverhoopt toch besmet blijkt te zijn, kan in een vroeger stadium met de bestrijding worden begonnen en is er meer kans op succes. Gevolg: minder ziektekosten, minder ziekteverzuim. Er leeft overigens in bestuurlijke kringen van de medische wereld een groeiende weerstand tegen het verstrekken van medische informatie aan verzekeraars na het indienen van claims. Dat is niet reëel. Als verzekeraars in de acceptatiefase minder streng moeten zijn, dienen zij wel voldoende mogelijkheden hebben om verzwijging te ontmaskeren. Het is maatschappelijk van groot belang dat er ten aanzien van liegen sancties blijven bestaan.

Richard Vroom

Reageer op dit artikel