nieuws

Medische kosten ruim 10% duurder

Archief

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft berekend dat de medische kosten volgend jaar 10,3% hoger uitpakken.

“Die 10,3% is geen premieadvies aan de particuliere verzekeraars”, zegt Marianne de Jong, woordvoerster van Zorgverzekeraars Nederland, nadrukkelijk. De koepelorganisatie waakt er kennelijk voor in conflict te komen met de mededingingsautoriteit NMa. Het ministerie van VWS maakt – zoals gebruikelijk – een lagere inschatting. Volgens de Zorgnota 2001 moet worden gerekend op een kostenstijging van 6%. Zorgverzekeraars Nederland vindt dat VWS op drie punten de kostenstijgingen te laag inschat: “loonkosten in de gezondheidszorg, huisartsenzorg en de afbouw van specialistentarieven”. Bij de kostenberekeningen gaat het beide partijen om de kosten voor 2001 en om een inhaalslag van de voor dit jaar te laag ingeschatte kosten.
De prognose van Zorgverzekeraars Nederland betekent niet dat de verzekeraars hun premies daadwerkelijk met dit percentage gaan verhogen. Hoewel het gemiddelde stijgingspercentage in de regel spoort met de prognose, zitten veel verzekeraars (vanwege hun bedrijfskosten) een stuk hoger of (vanwege de concurrentie) een stuk lager. Vorig jaar kwam Zorgverzekeraars Nederland met een percentage van 8,9% (VWS met 5,6%). De premies gingen toen gemiddeld 8% omhoog.

Reageer op dit artikel