nieuws

Medische keuringen: in één jaar tien keurlingen seropositief

Archief

Bij medische onderzoeken in de periode maart 1994 tot maart 1995 met het oog op nieuwe individuele levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bleken 10 kandidaten seropositief (tegenover 2 in de 12 voorafgaande maanden), aldus het Verbond van Verzekeraars in de uitgave ‘Nieuws en Informatie’ van augustus.

De 59.105 verplichte onderzoeken voor leven-posten boven f 200.000 brachten 8 gevallen aan het licht (0). Bij vier tests naar aanleiding van medische aanwijzingen, voor leven-posten tot f 200.000, bleek 1 geval seropositief (2).
Ter vergelijking in de leven-sector: in de 12 maanden tot maart 1992 was het totale aantal gevonden seropositieven 15; in de 12 maanden daarna, tot maart 1993, waren het er 6 en de 12 maanden tot maart 1994 brachten 2 gevallen aan het licht.
Arbeidsongeschiktheid
De 3.891 verplichte onderzoeken in de 12 maanden tot maart 1995 voor nieuwe individuele aov’s (posten boven f 60.000) brachten 1 geval van seropositiviteit aan het licht. Bij 41 tests naar aanleiding van medische aanwijzingen (posten tot f 60.000) kwamen geen gevallen van seropositiviteit te voorschijn.
In de 12 maanden tot maart 1994 werd in de keuringen voor aov’s geen enkel geval van seropositiviteit vastgesteld.
Het Verbond van Verzekeraars heeft de resultaten van de jongste enquête verstrekt aan de ministers van financiën, justitie resp. volksgezondheid, welzijn en sport. Het jaarlijkse onderzoek en de rapportage aan de ministers verrichten verzekeraars op grond van hun HIV-gedragscode.

Reageer op dit artikel