nieuws

Medewerkers Delta Lloyd gaan meebetalen aan pensioen

Archief

In navolging van de bedrijfstak-cao gaan de 6.000 medewerkers van Delta Lloyd een bijdrage betalen voor het pensioen. Dit is afgesproken omdat het bedrijfspensioenfonds van de verzekeraar een te lage dekkingsgraad heeft.

De eigen bijdrage voor het pensioen bedraagt de helft van de in de nieuwe cao afgesproken structurele loonsverhoging van 1,35% en gaat in per 1 januari 2005.
Naast deze structurele loonsverhoging per 1 februari aanstaande, is voor dit jaar nog een eenmalige uitkering van 1,25% afgesproken, die per 1 oktober wordt uitbetaald. Deze uitkomsten zijn volgens vakbond De Unie zwaar bevochten, zo blijkt uit een brief aan de leden. “Wij hoeven u niet te vertellen dat dit zware onderhandelingen zijn geweest, waarbij de eigen bijdrage in de pensioenen een overheersende rol heeft gespeeld. Delta Lloyd heeft van meet af aan laten weten dat er zonder eigen bijdrage geen cao kon worden gesloten en dat er zonder een structurele werknemersbijdrage in de pensioenen de komende jaren geen sprake kan zijn van loonsverhogingen.”
“Ons uitgangspunt is altijd geweest dat er geen sprake kan zijn van inkomensachteruitgang. Als u aan de ene kant moet inleveren (de eigen bijdrage) dan moet dat aan de andere kant ruimschoots worden gecompenseerd (structurele loonsverhoging)”, aldus De Unie. De vakbond kan “leven” met een ingroeimodel van de eigen bijdrage per 1 februari 2005.
Verder hebben Delta Lloyd en de bonden afgesproken dat het tweede ziektejaar door de verzekeraar wordt aangevuld tot 100% van het salaris. Dit wijkt af van de afspraken die in het Najaarsakkoord gemaakt zijn, maar omdat het kabinet het SER-advies over de WAO niet in hoofdlijnen heeft overgenomen, achten de vakbonden zich ook niet meer gehouden aan deze afspraak. De cao loopt van 1 juni 2004 tot en met 31 mei 2005.

Reageer op dit artikel