nieuws

Medewerkers assurantiekantoor stellen hogere salariseisen

Archief

Ruim 70% van het intermediair is van mening dat in vergelijking met vijf jaar geleden kandidaten voor een assurantiefunctie beduidend hogere salariseisen stellen. Dit blijkt uit een onderzoek van Bureau D&O getiteld: Salarisindicatoren Binnen- en Buitendienstfunctionarissen assurantiekantoren.

Verder blijkt uit het onderzoek dat er bij sollicitanten een toenemende belangstelling bestaat voor het secundaire pakket arbeidsvoorwaarden van het assurantiekantoor. De resultaten van het onderzoek laten ook een stijging zien van de brutomaandsalarissen zoals die gemiddeld gelden voor assurantiemedewerkers. Door dit onderzoek kan een assurantiekantoor c.q. een maatschappij inzicht krijgen in de gemiddelde salariëring zoals die voor de meest voorkomende functies op assurantiekantoren gelden.
Het onderzoek is gebundeld in twee boekjes. Bestelling van de D&O Salarisindicatoren Binnen- of Buitendienstfunctionarissen assurantiekantoren 2000 (per stuk f 45, gezamenlijk f 76,50 ex btw en vezendkosten) kan via D&O Personele Diensten, telefoon 033-254.20.10 of fax 033-254.20.47.

Reageer op dit artikel