nieuws

MBA-opleiding voor verzekeringsbranche volgens Twijnstra Gudde ‘gat

Archief

MBA-opleiding voor verzekeringsbranche volgens Twijnstra Gudde ‘gat

in markt’
Adviesbureau Twijnstra Gudde en Business School Nederland gaan nog dit jaar van start met een specifiek op de verzekeringsbedrijfstak gerichte MBA-opleiding. Een onderzoek bij zestien maatschappijen wijst uit dat er behoefte is aan een managementopleiding op maat.
Als er zich voldoende studenten aanmelden, zal komende herfst het eerste klasje verzekeringsmanagers het kasteel Heukelum betreden, gelegen onder de rook van Leerdam, om zich daar de nieuwste managementtechnieken te laten aanmeten. In dit kasteel, compleet met slotgracht en ophaalbrug, is Business School Nederland (BSN) gevestigd. BSN is een van de grootste MBA-instituten van ons land, met een omvang van 250 ‘studenten’ per jaar.
Een enquête van het adviesbureau Twijnstra Gudde onder P&O-afdelingen van verzekeringsmaatschappijen bevestigt de behoefte aan een gericht opleidingsprogramma. De reacties liepen sterk uiteen, van terughoudend tot enthousiast. Het adviesbureau meent op basis deze reacties te kunnen stellen dat er voldoende vraag is naar een dergelijke opleiding. In een aantal gevallen blijken verzekeraars – uit gebrek aan beter – zelfs al bezig met het oprichten van een eigen ‘academy’. Volgens het adviesbureau is er sprake van een heus ‘gat in de markt’.
Meer kwaliteit
Volgens Roland Bushoff, één van de initiatiefnemers voor de MBA-opleiding (Master degree of Business Administration) en partner bij Twijnstra komt de behoefte aan een specifieke verzekeringsmanagement-opleiding voort uit de sterk veranderende assurantiemarkt. Er wordt volgens het Amersfoortse bureau een toenemend beroep gedaan op de kwaliteit van de managers in de verzekeringsbranche. En aan die kwaliteit schort het nou juist, volgens Twijnstra Gudde.
Bushoff is van mening dat de ‘klassieke’ manager met uitsluitend een hoofd vol verzekeringstechnische kennis niet langer te handhaven is. Bushoff: “Voorheen werden de personen met de beste inhoudelijke kennis vrijwel automatisch uitgeroepen tot manager. Nu is er echter, als gevolg van de toenemende concurrentie en internationalisatie, veel meer behoefte aan goede algemeen opgeleide managers”.
Volgens hem is het voor de moderne verzekeringsmanager ook niet langer noodzakelijk om een ‘wandelend verzekeringszakwoordenboek’ te zijn. Er is in zijn ogen veel meer behoefte aan echte organisatiedeskundigen.
“De meeste verzekeraars zijn al geruime tijd bezig met ingrijpende reorganisatieprocessen. Van de huidige manager wordt gevraagd om aan deze processen sturing en leiding te geven.” In veel gevallen komt er van de gewenste sturende rol niet veel terecht. Integendeel zelfs.
Juist als gevolg van tekortkomingen van het middle management dringen de vanuit de top gewenste veranderingen vaak niet door tot de basis van de onderneming. Het zelfde geldt voor ideeën van de ‘werkvloer’, die in deze ondoordringbare leemlaag op hun weg naar boven stranden.
Volgens Twijnsta zijn de problemen met de kwaliteit van het management niet uniek voor de verzekeringsbranche. “Je ziet het ook in andere bedrijfstakken waar sprake is van monopolieposities. Het is een gevolg van de relatief stabiele omgeving waarin de assurantiebranche zich heeft bevonden.”
Actieve managers
Door Business School Nederland wordt uitsluitend les gegeven aan personen die reeds in een managementfunctie actief zijn. Wie aan het MBA-Insurance deel wil nemen, dient dan ook naast een afgeronde academische, of HBO-opleiding, ten minste drie jaar leidinggevende ervaring hebben in de verzekeringsbranche. Het studiemateriaal voor de opleiding wordt geheel aangepast en toegesneden op de verzekeringsbranche. Ook de docenten hebben ervaring in, of met de bedrijfstak. Er wordt onder meer lesgegeven door Tim Maas (Delta Lloyd), Arnold Burlage (Achmea), Hemmo Plas (Zilveren Kruis) reclamebureau BBDO-directeur Duijnstee en een aantal adviseurs van Twijnstra Gudde. Verder kent de opleiding een aantal gastsprekers, waaronder Jacques van Ek (Amersfoortse). De opleiding kent ook een raad van advies, bestaande uit verzekeraars Herman van Hemsbergen (Goudse) Frans Roemen (ex-Generali) en Ebbo de Jong (UAP-NieuwRotterdam).
BSN in Heukelum werkt volgens de leerfilosofie ‘Action Learning’. Deze filosofie houdt in dat de theorie direct toepasbaar is op de dagelijkse problematiek van de directeuren en managers. In praktijk komt het er op neer dat er geen kennisexamens worden gehouden, maar uitsluitend toetsing plaatsvindt door middel van opdrachten die in de eigen organisatie uitgevoerd worden.
Behalve voor de overheid kent ons land weinig of geen specifieke op één branche gerichte MBA-opleidingen. Afgelopen jaar werd al wel op initiatief van de Financiële Raadgevers Associatie (FRA) een MBA-cursus ‘Personal Financial Planning’ opgezet. Deze cursus wordt gegeven door de European University in Den Haag.
Roland Bushoff (Twijnstra Gudde, links) en Marcel van der Ham (BSN, rechts) voor het tot opleidingscentrum omgedoopte kasteel Heukelum.
Programma MBA-Insurance
Het volledige MBA Insurance programma (kosten: omstreeks f 35.000) omvat drie fasen. De eerste fase, het algemeen management programma (AMP), duurt vijf maanden en kan gezien worden als een afzonderlijk, algemeen programma dat niet specifiek gericht is op de verzekeringsbranche. Dit onderdeel is verplicht voor deelnemers zonder academische, of HBO-opleiding.
De tweede fase, die de student ruim anderhalf jaar gaat kosten, bestaat uit de behandeling van zes ‘core courses’, te weten: human recource management, operations management, marketingmanagement, financieel management, informatiemanagement en strategisch management. In de derde en laatste fase dient de student een ‘dissertation’ (eindstuk) af te leveren en deze mondeling te verdedigen. Wanneer alle fasen uiteindelijk met goed gevolg zijn doorlopen, kan de deelnemer de titel MBA op z’n visitekaartjes laten drukken.

Reageer op dit artikel