nieuws

Matig halfjaar voor Delta Lloyd Schade

Archief

In de eerste helft van dit jaar heeft Delta Lloyd Schade zijn positieve resultaat zien wegsmelten. Onderaan de technische rekening bleef f 0,6 mln staan, tegen f 19,1 mln in de eerste zes maanden van 1998.

De enige toelichting die Delta Lloyd wil geven over de scherpe resultaatdaling is dat in het eerste halfjaar sprake is geweest van een hogere schadelast, met name door een toename van letselclaims door autoverzekerden. Het schaderesultaat voor belastingen daalde daardoor tot f 13,3 (33,3) mln. Het brutopremie-inkomen vertoonde wel een opgaande lijn: +6% tot f 737 (698) mln.
Het levenbedrijf van Delta Lloyd realiseerde een brutopremie-omzet van f 2.097 mln. In ons land boekte Delta Lloyd Leven – inclusief Nationaal Spaarfonds en Noord-Braband – een premiegroei van 8% tot f 1.465 (1.361) mln. De groei zou veroorzaakt worden door het sluiten van meer zakelijke pensioencontracten. Het technische resultaat Leven steeg in ons land 4% tot f 129 (124) mln; het resultaat voor belastingen kwam 11% hoger uit op f 223 (201) mln.
Het vorig jaar aangekochte Berlinische Leben behaalde een premiegroei van 24% tot f 632 (509) mln. Het technische resultaat was f 10,6; de Duitsers droegen voor f 2,9 mln bij aan de nettowinst, die voor het hele concern f 246,2 (226,9) mln bedraagt.
Groeistrategie
Dit najaar staat de voltooiing van de fusie tussen Delta Lloyd met Nuts Ohra op het programma. Bestuursvoorzitter Hans Eric Jansen is over de nieuwe kansen positief gestemd. “Het nieuwe verzekeringsconcern Delta Lloyd Nuts Ohra zal zowel qua distributie (multichannel) als qua productenrange (all care, all finance) een sterke positie, nummer drie, gaan innemen op de Nederlandse markt. Dat geeft de nieuwe combinatie vleugels: we kunnen nu onze groeistrategie, zowel autonoom als door acquisities, versneld voortzetten.”
Overigens geeft Jansen zijn concern ten onrechte de status van derde verzekeraar van ons land. In termen van premie-inkomen blijven ING, Achmea en Aegon de nieuwe fusiecombinatie nog ruim voor.

Reageer op dit artikel