nieuws

Matig derde kwartaal voor Fortis

Archief

Het verzekeringsbedrijf van Fortis in ons land heeft in de eerste negen maand van dit jaar de brutopremieomzet met 15% zien toenemen, hoewel in het derde kwartaal duidelijk slechtere resultaten zijn geboekt in zowel het schade- als het levenbedrijf.

In het derde kwartaal is de premieomzet overigens gedaald tot _ 997 (1.029) mln als gevolg van 11% lagere inkomsten uit levensverzekeringen: die bedroegen in het derde kwartaal _ 564 (632) mln. De inkomsten uit schadeverzekeringen plusten 9% tot _ 433 (397) mln.
Het technisch resultaat Leven is ingezakt tot _ 8 (49) mln, al is de brutowinst door de categorie ‘overige inkomsten’ alsnog hoger uitgekomen dan in het derde kwartaal van 2006: _ 141 (90) mln. Het schadebedrijf boekt een duidelijk lager technisch resultaat: _ 50 (91) mln, wat mede leidt tot een halvering van de brutowinst naar _ 49 (102) mln.
Negen maanden
Het resultaat over de eerste negen maanden wordt uiteraard in sterke mate beïnvloed door de goede resultaten over het eerste halfjaar. De brutopremie van het Nederlandse verzekeringsbedrijf is aangegroeid tot _ 4.170 (3.628) mln, waarbij vooral het levenbedrijf dankzij een sterke stijging van de pensioenomzet een bijdrage levert aan de groei. De inkomsten uit collectieve koopsommen bedragen _ 416 (89) mln en de periodieke premies uit het collectieve bedrijf nemen met 21% toe tot _ 256 (212) mln. Ook de individuele koopsomproductie laat een plus zien: _ 735 (690) mln.
De gestandaardiseerde nieuwe productie ligt met _ 265 mln nu een derde hoger dan in de eerste negen maanden van vorig jaar.
In het schadebedrijf zijn de ontwikkelingen minder spectaculair: de premieomzet gaat 7% omhoog tot _ 1.688 (1.571) mln. De branche Ongevallen & Ziekte is de belangrijkste stijger met een plus van 14% tot _ 917 (807) mln. De andere branches blijven vrijwel stabiel. Het technisch resultaat gaat met een kwart achteruit tot _ 187 (245) mln, doordat in Motorrijtuigen ogenschijnlijk de tol moet worden betaald voor de prijzenslag van de afgelopen jaren: het resultaat halveert tot _ 18 (36) mln.
De kosten stegen door onder meer de investeringen in de lancering van Ditzo.nl met _ 417 mln,
Fortis is zelf overigens tevreden met de stijging van de nettowinst tot _ 525 mln (+10%), “ondanks de storm Kyrill en de crisis op de kapitaalmarkten.”
Wereldwijd
De concernwinst van Fortis is over de eerste negen maanden vrijwel gelijk gebleven met _ 3.580 (3.602) mln. De minieme daling komt voornamelijk op het conto van het verzekeringsbedrijf, dat 3% inleverde. De brutopremieomzet Leven is ook in internationaal opzicht de belangrijkste groeifactor en is goed voor _ 9,9 mld (+26%).

Reageer op dit artikel