nieuws

Masteropleiding financiële planning goedgekeurd

Archief

De MBA-opleiding tot Master in Financial Planning van de Baard Hogeschool Brabant is door de Dutch Validation Council (DVC) goedgekeurd.

Hiermee is opleiding erkend als Masteropleiding in financiële planning. In de beoordelingsraad DVC zijn HBO-raad, VSNU (Vereniging van Universiteiten) en de werkgeversorganisaties VNO/NCW en MKB-Nederland vertegenwoordigd.
Panels van externe deskundigen beoordelen of een masteropleiding in overeenstemming is met de standaard. Zij moeten beargumenteerd aangeven of het aanbod qua niveau, kwaliteit en inhoud voldoet aan de eisen die nationaal en internationaal worden gesteld.
Criteria
Een mastersopleiding wordt getoetst aan de hand van uitgebreide criteria, waaronder kwalificaties van afgestudeerden, beroepsprofiel, doelstellingen en eindtermen, niveau en inhoud, onderzoek, innovativiteit, internationaliteit, competenties, opbouw en structuur van het curriculum, afstudeerfase, toetsing, toelating, marktwaarde en kwaliteitsborging.
Op basis van de panelbeoordeling stellen de leden van de beoordelingsraad van de DVC vervolgens vast of een masteropleiding kan worden erkend. De goedkeuring geldt voor vier jaar.

Reageer op dit artikel