nieuws

Massale verandering van functies bij reorganisatie Interpolis

Archief

De herstructurering bij Interpolis tussen midden 1994 en midden 1996 leidt niet alleen tot circa 700 minder medewerkers maar heeft ook begin dit jaareen functieverandering teweeggebracht voor een groot aantal van de circa 1600 overblijvenden.

De functieverandering trad niet alleen op bij medewerkers ‘in het veld’ maar ook bij functionarissen aan de top.
In de nieuwe structuur per 1 januari 1995 is het bedrijf verdeeld in 5 business units. Ook de leden van de hoofddirectie met uitzondering van voorzitter mr J. Vullings zijn belast met de verantwoordelijkheid voor een bedrijfseenheid. Vice-voorzitter ir P. van Schijndel staat aan het hoofd van ‘Schade particulier’, H. Hannen heeft de eindverantwoordelijkheid over ‘Collectieve voorzieningen en zorg’ en ir A. van Bijsterveldt heeft de leiding over de business unit ‘Agrarisch verzekeringsbedrijf’.
Drs A. Wiechmann, tot nu toe directievoorzitter divisie schade, is nu verantwoordelijk voor de bedrijfseenheid ‘Schade bedrijven’ en mr drs A. Brunninkhuis, voorheen directeur divisie schade, voert nu de bedrijfseenheid ‘Leven Particulier’ aan.
Mr C. van der Schoor (divisiedirecteur leven) heeft momenteel de leiding over het herstructureringsbureau. Drs J. Klinckenberg (directeur agrarische bedrijfsverzekeringen) staat voortaan aan het hoofd van de stafafdeling sociaal beleid.
Jhr mr J. Six (directeur bedrijfsverzekeringen) is accountmanager directe relaties geworden in de business unit collectieve voorzieningen en zorg. J. Vlasbom (directeur particuliere verzekeringen) is overgestapt naar Univé. Van vier regiodirecteuren is mr A. van den Brink naar Rabobank Nederland en mr P. Deuss, N. van Gein en B. van Kuik houden zich in de business unit schade particulier bezig met begeleiding van lokale Rabobanken. Drs H. van der Linden (directeur agrarische divisie) is vertrokken naar de OV Bank (Levob). W. Schimmel (directeur in de vestiging Leidschendam) gaat de VUT in, evenals J. Rennings (directeur PR), drs C. Roorda en H. Vilain (directeuren beleggingen).
Drs R. Grether (adj. directeur sociale zaken) gaat naar Rabobank Nederland, evenals ir H. Ligtenbarg (directeur organisatie en automatisering). J. van Teeffelen (adj. directeur organisatie en automatisering) is directeur geworden van Rabobank Nijmegen.
W. Wijngaard (directeur sociale zaken) is nu bij Interpolis hoofd van het nieuwe tijdelijke bureau Interkans, dat mensen aan een nieuwe baan helpt wier functie verdwijnt.

Reageer op dit artikel