nieuws

Marsh: ‘Bedrijven gaan niet goed om met ziekteverzuim’

Archief

Uit een recent onderzoek van makelaar Marsh onder 950 bedrijven in West-Europa komt naar voren dat iets meer dan de helft van de respondenten (52%) onderkent dat ziekteverzuim en het mogelijk vertrek van personeel een belangrijke bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit vormt

Maar ook dat de meeste directeuren en andere kaderfunctionarissen niet goed weten hoe hiermee om te gaan. Een andere uitkomst is dat tot de drie grootste stressfactoren worden gerekend: de toenemende werkdruk en verantwoordelijkheid bij werknemers, de vele veranderingen in werk en bedrijf en een gebrek aan controle over het eigen werk.

Reageer op dit artikel