nieuws

MarMer Taxaties zet notarisnetwerk op

Archief

MarMer Taxaties claimt het grootste notarisnetwerk opgezet te hebben. Binnen dit vrij toegankelijke netwerk gelden vaste tarieven voor particuliere panden tot een waarde van _ 1 mln.

Voor een losse hypotheekakte wordt _ 550 inclusief kadaster-, recherchekosten en BTW in rekening gebracht. Voor een hypotheekakte in combinatie met een transportakte betaalt de consument _ 1.150. Het standaard bemiddelingsloon van MarMer bedraagt _ 59,50. Bij het netwerk zijn 52 notariskantoren aangesloten die ook met vaste tarieven werken voor het doorhalen van een bestaande hypotheek en het aflossen van kredieten. Voor een hogere hypothecaire inschrijving worden geen extra kosten in rekening gebracht.
MarMer Taxaties levert als bemiddelingsbureau aan ruim zeshonderd tussenpersonen in de financiële dienstverlening woningtaxaties, hypotheekafspraken, bouwkundige keuringen en een notarisservice.

Reageer op dit artikel