nieuws

Marktgedrag Aegon niet acceptabel voor NVA

Archief

De NVA is niet te spreken over het marktgedrag van Aegon. De standsorganisatie roept de aangesloten assurantiekantoren op klachten over deze verzekeraar en haar dochteronderneming Spaarbeleg te melden.

Uit een rondgang langs de leden is het bestuur van de NVA gebleken, dat veel kantoren grote kritiek hebben op Aegon. “Vele leden gaven blijk van ernstige bezwaren tegen, en van een groot onbehagen over het marktgedrag van Aegon”, aldus het bestuur in de nieuwsbrief NVA Intern. Daarin wordt onder meer verwezen naar een spaarlooncontract tussen de KLM en de verzekeraar, die zonder bemiddeling van een tussenpersoon tot stand zou zijn gekomen.
Ook diverse ‘experimenten’ met dual pricing en het hanteren van afwijkende beloningstructuren zijn de NVA-kantoren een doorn in het oog.
Indringend overleg
Het vorig jaar is door het bestuur van de NVA met de directie van Aegon Nederland een indringend overleg gevoerd over diverse onderdelen van het marktgedrag van deze verzekeraar.
“Aegon heeft toen uitgesproken zich als een pure intermediairverzekeraar op te stellen die de normen en structuren in onze branche zou respecteren. De informatie die wij de laatste maanden van leden ontvangen en de feiten die wij tijdens de bijeenkomsten te horen kregen, maken duidelijk dat Aegon zich hieraan niet houdt.”
De NVA noemt het “meest ergerlijk”, dat Aegon het rechtstreeks tot stand komen van het KLM-contract met haar besproken zou hebben. “Dit met de suggestie dat het NVA-bestuur geen bezwaar tegen dit rechtstreekse contract zou hebben. Van dit laatste is uiteraard geen sprake.”
Verharding relatie
Volgens de NVA zal de relatie tussen verzekeraars en tussenpersonen in de komende jaren verder verharden.
De concurrentie tussen verzekeraars onderling zal nog meer toenemen en het streven naar meer efficiency zal tot gevolg hebben dat met minder tussenpersonen kan worden samengewerkt, stelt de NVA.
Verzekeraars zouden hun plannen willen vormgeven door de introductie van resultaat- en omzetgerelateerde beloningssystemen, en door de status van ‘primaire maatschappij’ te claimen, in ruil voor bijvoorbeeld marktingondersteuning. De NVA waarschuwt voor het gevaar van onder meer het loslaten van de vaste eindprijs en het opgeven van de onafhankelijkheid tegenover verzekerden. “Juist de onafhankelijkheid geeft ons een keihard zakelijk voordeel in de concurrentie met grootbanken en direct-writers.”

Reageer op dit artikel