nieuws

Marktaandeel intermediair slinkt door internetverkoop

Archief

Het intermediair verliest terrein in de markt voor particuliere verzekeringen, ten gunste van banken en direct-writers. De teruggang doet zich vooral voor bij de verkoop van particuliere schadepolissen, zo blijkt uit marktonderzoek. Een oorzaak is de forse groei van de internetverkoop.

De nieuwe productie van schadeverzekeringen wordt in toenemende mate gesloten door direct-writers, blijkt uit een tweejaarlijks marktonderzoek door bureau GfK/TOF. In de tweede helft van het vorig jaar werd 53% van de nieuwe schadeverzekeringen rechtstreeks gesloten, waarvan 40% via direct-writers. Ter vergelijking: het intermediair kwam niet verder dan 25% van de totale nieuwe productie aan schadeverzekeringen en de banken bleven steken op 19%.
Opvallend is de groei van de rechtstreekse verkoop via internet. In de tweede helft van 2003 kwam de online productie van schadeverzekeringen uit op 9%. In 2001 was het marktaandeel van dit nieuwe verkoopkanaal nog te verwaarlozen, aldus het onderzoeksbureau. Van alle verzekeraars die werk maken van internetverkoop maakten alleen Univé (10%), Dela (7%) en Proteq (0,5%) hun nieuwe productie via de digitale snelweg bekend. Bij direct-writer Sterpolis ligt het percentage nieuwe schadepolissen via internet zelfs veel hoger dan het landelijk gemiddelde. “Momenteel wordt ruim 20% van de nieuwe schadeverzekeringen via internet gesloten”, stelt de directie in een toelichting op de jaarcijfers. “Dit percentage vertoont nog steeds een stijgende lijn.”
Grote verliezer
Volgens de onderzoeksgegevens van GfK/TOF is het intermediair de grote verliezer in de concurrentiestrijd om de markt voor particuliere schadeverzekeringen. Het marktaandeel van assurantietussenpersonen – de banken niet meegerekend – was eind 2000 nog 51%. Twee jaar later was dat gedaald tot 49%. De banken die in 2000 een marktaandeel van 12% hadden, slaagden er in 2002 in terrein te winnen (13%). De direct-writers kwamen in 2002 tot 30%, 3% meer dan in 2000. Vorig jaar was dat percentage volgens Sterpolis al gestegen tot 35%. “Daarmee staan direct-writers op de eerste plaats”, is de finale conclusie van dit dochterbedrijf van Interpolis.
Sectorstudie
Uit een sectorstudie financiële bemiddeling van ING Bank – overigens gebaseerd op onderzoeksgegevens van GfK/TOF – blijkt dat het marktaandeel van tussenpersonen in de particuliere schademarkt veruit het grootst is, maar het percentage is tussen 1996 en begin 2003 wél teruggelopen van 50% tot 45%. In de verzekering van specifieke schaderisico’s, namelijk opstal, inboedel en aansprakelijkheid, heeft het intermediair nog een aandeel van 62% in de totale brutopremie, stelt de bank in een toelichting op ‘haar’ onderzoek.
Direct-writers en banken zagen in de onderzoeksperiode hun aandeel in de totale brutopremie voor particuliere schadeverzekeringen toenemen tot 31% (1996: 28%), respectievelijk 13% (1996: 11%). In aantallen polissen uitgedrukt was de groei nog duidelijker: in 2002 had het intermediair 47% (1996: 53%) van het aantal verkochte schadepolissen in de boeken tegen 30% (25%) voor direct-writers, respectievelijk 12% (12%) voor de banken.
In het midden- en kleinbedrijf (mkb) maakt bijna 60% gebruik van het intermediair als primaire verkoopkanaal voor het sluiten van zakelijke verzekeringen. De bank volgt in dit segment met een marktaandeel van 34%.
Levenmarkt
Volgens het onderzoeksrapport heeft het intermediair in de markt voor particuliere levensverzekeringen eveneens 45% van de totale premie, zij het dat dit percentage hoger is dan in 1996 (43%). Banken en direct-writers scoren aanmerkelijk minder met 29% (30%) en 16% (16%). Als belangrijkste reden voor de groei van het intermediaire aandeel is dat de levensverzekering “een typisch maatwerkproduct is waarover de consument veel informatie en advisering nodig heeft”.
Uitgedrukt in aantallen levensverzekeringen steeg het verkoopaandeel van de banken tussen 1996 en 2003 van 19% naar 23%. De direct-writers zagen in die periode hun marktaandeel groeien naar 17% (16%). Marktaandeel distributiekanalen (in %) Premie Polissen Schade Leven Schade Leven 2002 1996 2002 1996 2002 1996 2002 1996 Tussenpersonen 45 50 45 43 47 53 49 54 Banken 13 11 29 30 12 12 23 19 Direct-writers 31 28 16 16 30 25 17 16 Werkgevers 7 7 3 2 6 5 3 2 Overigen 4 3 8 10 5 4 7 10 (bron: sectorstudie ING Bank)

Reageer op dit artikel