nieuws

Markt is moelijk voor Aegon Nederland

Archief

Aegon heeft in ons land de productie van nieuwe levensverzekeringen sterk zien teruglopen, met name in het tweede kwartaal. “Een gedisciplineerde prijsstelling in het individuele koopsomsegment en het ontbreken van grote collectieve contracten”, geeft Aegon als extra oorzaken voor de verkoopdaling, los van de “moelijke marktomstandigheden”.

De koopsomproductie daalde in het tweede kwartaal met liefst 42% tot e 171 (295) mln, maar ook de verkoop van polissen tegen periodieke premiebetaling daalde met 26% tot e 34 (46) mln. Over de eerste helft van 2004 is de gestandaardiseerde productie (periodiek 100% en koopsom 10%) uitgekomen op e 118 (148) mln.
De productiedaling heeft Aegon op achterstand gezet ten opzichte van concurrenten als ING en Delta Lloyd (zie elders in dit nummer). ING meldt over het eerste halfjaar een gestandaardiseerde levenproductie van e 145 (141) mln, terwijl dat getal bij Delta Lloyd e 146 (139) mln is. De productiedaling van 20% bij Aegon Nederland wordt nog pijnlijker als bedacht wordt dat de gestandaardiseerde premieomzet over heel 2003 ook al met bijna een kwart was gedaald tot e 271 (357) mln.
Aegon zegt dat “een sterke focus op winstgevendheid” heeft geleid tot de lage koopsomproductie. Over de waarde van de nieuwe productie, de embedded value, doet het concern echter alleen op jaarbasis mededelingen.
Provisie
De lagere verkoopcijfers gaan gepaard met een aanzienlijke winststijging tot e 235 (-165) mln over de eerste zes maanden van dit jaar. Belangrijkste oorzaak ligt in het rendement op beleggingen, vorig jaar e 250 mln negatief en nu e 105 mln positief. Verder moest de voorzieningenpot voor producten met een gegarandeerde uitkering minder worden gevuld en ontving Aegon Nederland een uitkering van e 16 mln uit een fraudeverzekering. Meevaller was eveneens de 20% lagere provisielasten (e 161 mln) als gevolg van de lagere productie.
Een drukkend effect op de personeelskosten ging uit van de “herstructurering”, waarbij dertien verschillende front- en backoffices werden omgevormd tot vijf centrale servicecentrales en vier marketing- en verkooporganisaties. Het aantal locaties is teruggebracht van vijf naar drie en inmiddels is het aantal medewerkers met 4% afgenomen. Aegon verwacht dat de reorganisatie tot 2006 een personeelsreductie oplevert van zo’n 10% tot 15%. Eerder werd gesproken over het vervallen van 450 arbeidsplaatsen.
Schade
De winstgroei werd verder gesteund door goede resultaten uit schadeverzekeringen. Het resultaat, vóór beleggingen, steeg door een verbeterde schadelast met 29% tot e 22 (17) mln. De premieomzet daalde in het eerste halfjaar met 3% tot e 261 (269) mln; het tweede kwartaal gaf hier een daling van 8% te zien.
Het resultaat uit ziektekosten- en ongevallenverzekeringen nam met 63% toe tot e 13 (8) mln, bij een premieomzet van e 124 (114) mln. Aegon noemt met name de positie in het ziekteverzuimsegment “versterkt”.
De totale premieomzet daalde met 7% tot e 2.227 (2.386) mln. Het Nederlandse bedrijf is daarmee goed voor 23% van de totale Aegon-omzet. Aegon behaalde wereldwijd een nettowinst van e 790 (329) mln.

Reageer op dit artikel