nieuws

Markt consumptief krediet verwacht geen afschaffing van rente-aftrek

Archief

De organisaties van financieringsmaatschappijen VFN en van financieringsadviseurs NVF kunnen zich niet voorstellen, dat de beperking of afschaffing van de rente-aftrek op consumptief krediet ook definitief doorgang zal vinden. Met name de NVF verwacht niet, dat “de soep zo heet zal worden gegeten”.

Geconfronteerd met de zinsnede ‘Het kabinet zal de afschaffing van de aftrekbaarheid van rente op consumptief krediet ter hand nemen’ in het ontwerp-regeerakkoord, schroomt voorzitter P.J. Reniers (Krediet’78) van de NVF niet politieke uitspraken te doen. “Dit regeerakkoord hangt van mitsen en maren aan elkaar en is samengesteld door partijen die niet bij elkaar passen. Let maar op: een afschaffing van de fiscale rente-aftrek op consumptief krediet zal deze coalitie zuur opbreken. Want dat er over deze kwestie indringend is gesproken, geloof ik niet.”
Reniers ziet bij het afschaffen van de fiscale rente-aftrek op consumptief krediet enorm veel problemen in het verschiet liggen. “Wat doe je met de bestaande contracten, komt daarvoor een overgangsregeling?”, vraagt hij zich af. Met name bij doorlopend krediet wordt het volgens hem ondoenlijk om tussentijds de fiscale rente-aftrek te beperken of af te schaffen. “Want waar trek je de streep? Hetzelfde geldt voor kredieten die (nog) niet volledig zijn opgenomen. Vallen nieuwe opnames dan onder het gewijzigde fiscale regime of niet? Eventuele aantasting van bestaande contracten leidt tot een enorme puinhoop.”
Dweilen met de kraan open
De NVF-voorzitter deelt de mening van de organisatie van financieringsmaatschappijen VFN dat de effecten macro-economisch gezien alleen maar nadelig kunnen zijn: afschaffing van de fiscale rente-aftrek leidt tot verlaging van het consumptief krediet, beperking van de koopkracht, terugloop van de bestedingen, inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen, grotere werkloosheid en dus verhoging van de uitkeringen.
“Dat wordt dweilen met de kraan open”, aldus Reniers. Hij kondigt aan, dat zijn organisatie via de (politieke) leden in de (eigen) Raad van Toezicht NVF intensief zal gaan lobbyen in Den Haag. “Dit moet van tafel. Veel huishoudens leunen financieel zwaar op de rente-aftrek voor hypotheken en consumptief krediet. Die zou je nu gigantisch kunnen duperen.”
Hij denkt daarbij met name aan de middeninkomens die gemiddeld tussen f 20.000 en f 25.000 krediet hebben opgenomen. “Voor deze groep zal de ingreep zeer pijnlijk zijn”, zegt hij. De lagere inkomens mogen dan weliswaar veel gebruik maken van consumptief krediet; de bedragen liggen gemiddeld een stuk lager en daarmee ook het fiscaal voordeel. “Deze groep zal de minste pijn hebben, omdagt zij lang niet altijd volledig profiteren van de fiscale rente-aftrek.”
Heroverweging passage
In een eerder stadium keurde ook de organisatie van financieringsmaatschappijen VFN de voorgenomen maatregelen in het ontwerp-regeerakkoord sterk af.
In een brief aan de fracties van PvdA, VVD en D’66 heeft de VFN gevraagd om een heroverweging van de passage over de rente-aftrek op consumptief krediet.
Volgens de gezamenlijke financieringsmaatschappijen is de rente-aftrek één van de grondslagen van het Nederlandse belastingstelsel. “Een vrij willekeurige beperking of afschaffing daarvan op grond van de noodzaak tot lastenverschuiving lijkt niet de meest voor de hand liggende maatregel”, meent de VFN. De organisatie vreest voor aantasting van de koopkracht en sluit niet uit dat bij het doorgaan van de plannen veel kredietnemers in een problematische schuldsituatie terecht zullen komen.
Vorig jaar werd f 14,9 mrd aan consumptief krediet verstrekt. Het uitstaande kredietsaldo bedroeg f 20,2 mrd. Aan rente werd bijna f 2,6 mrd betaald, waarvan een onbekend percentage fiscaal werd afgetrokken.
NVF-voorzitter Reniers: “Dweilen met de kraan open”.

Reageer op dit artikel