nieuws

Marketresponse: ‘Zilveren Kruis winnaar in slag om verzekerde’

Archief

Een op de tien Nederlanders zal switchen van zorgverzekeraar. Bij 25% van hen is het aanbod van Zilveren Kruis het populairst. Dit blijkt uit een onderzoek van Market Response.

Van de Nederlanders gaat 43% zich in de komende periode oriënteren op een nieuwe zorgverzekering, 47% is dit niet van plan. Het zijn vooral de jongere (tot 40 jaar), hoger opgeleide Nederlanders in de hogere welstandsklassen die zich gaan oriënteren. Van de lager opgeleiden en ouderen (60+) gaat slechts eenderde aanbiedingen vergelijken.
Eén op de vijf Nederlanders (20%) heeft de intentie om van verzekeraar te wisselen. Op basis van ervaringsgegevens betekent dit volgens MarketResponse dat de werkelijke switch in de markt zal uitkomen op 10 tot 14%. Onder de potentiële switchers is Zilveren Kruis Achmea het populairst. Bijna een kwart neemt het aanbod van deze verzekeraar mee in de overwegingen.
Van de jongeren (tot 40 jaar) en hoog opgeleiden verwacht ongeveer 30% van verzekeraar te veranderen. Een meerderheid overweegt een collectief contract. Onder ouderen is de overstapintentie slechts 9% en onder laag opgeleiden 11%.
De groep die zich gaat oriënteren maakt vooral gebruik van de aanbiedingen die men reeds heeft ontvangen of nog wil aanvragen, de internetsites van de verzekeraars (42%) en vergelijkingssites op internet (43%). De site van de consumentenbond wordt maar weinig genoemd (8%).

Reageer op dit artikel