nieuws

Marginale winst SFB Verzekeringen

Archief

SFB Verzekeringsgroep heeft over 1998 een marginale winst van f 0,2 behaald.

De technische resultaat van de twee werkmaatschappijen SFB Leven en SFB Schade worden nog met rode letters geschreven. Na toerekening van de beleggingsopbrengsten resteert evenwel een resultaat voor belastingen van f 650.000 (33.000). Netto blijft daar f 204.000 (15.000) van over.
SFB Schade – ziekengeld- en WAO-verzekeringen – is goed voor een brutopremie-inkomen van f 73,3 (67,2) mln, waarvan f 7,3 (6,1) mln afkomstig is uit herverzekeringscontracten. Van deze premie-omzet is f 61,3 (49,7) mln bestemd voor ziekteverzuimpolissen en f 11,9 (17,4) voor WAO-producten. De schadelast van f 63,0 (55,9) mln is voor f 52,5 (40,4) mln terug te voeren op ziekengeldverzekeringen en voor f 2,2 (1,6) mln op de WAO-polissen. Het technisch resultaat van het schadebedrijf bedraagt f -1,8 (0,2) mln.
Alliantie
SFB Leven boekte vorig jaar een brutopremie-inkomen van f 11,6 (12,2) mln, waarvan f 0,6 (2,1) mln verdween naar herverzekeraar Royal Nederland. De individuele koopsomproductie bedroeg f 2,7 (2,5) mln, de periodieke premies – ruim 90% individueel – daalden tot f 8,9 (9,6) mln. Het technisch resultaat Leven kwam uit op f -2,5 (-1,8) mln.
SFB ging in 1997 een strategische alliantie aan met Nationale-Nederlanden, dat inmiddels over 30% van de aandelen beschikt. Het assurantie-intermediair is sinds vorig jaar het enige distributiekanaal voor verzekeraar SFB.

Reageer op dit artikel