nieuws

Marchand bewaakt kwaliteit onderwijs bij AOC en SAVA

Archief

Drs J.W. Marchand (34) is in dienst getreden bij het Assurantie Opleidingscentrum (AOC) in Rotterdam en bij de Stichting Assurantie Vakopleiding Amsterdam (SAVA). Hij was onderwijzer en studeerde daarnaast pedagogiek (richting onderwijskunde) aan de universiteit van Leiden. Voor zijn doctoraalscriptie ‘Motivatie en leerresultaten’ deed hij onderzoek onder cursisten bij Beekhuis Opleidingen, nu onderdeel van het AOC.

Marchand gaat de kwaliteit van de cursussen bewaken en zal zich bezighouden met de organisatie en uitvoering van onderwijs bij maatschappijen (in company-onderwijs).
“Het AOC en de SAVA vinden het noodzakelijk om te weten hoe de cursussen verlopen. Daarom gaan we de cursussen volgens een vast patroon evalueren”, licht Marchand toe.
Aan het einde van een cursus kunnen de cursisten op een formulier hun oordeel geven over de docent, de inhoud van de cursus, het lesmateriaal en de organisatie. De conclusies worden besproken met de docenten. “Als een of meer van deze punten een onvoldoende krijgen, moeten we voor aanpassingen zorgen”.
Voorts gaat Marchand de examenuitslagen nauwkeurig bijhouden. “De slagingspercentages bij ons vergelijken we met de landelijke percentages, om trends en oorzaken daarvan in beeld te krijgen en eventueel actie te nemen”.
Om de cursisten beter te kunnen adviseren, zal Marchand de komende jaren de ‘populatie’ cursisten statistisch in kaart gaan brengen. “Het gaat dan met name om de vraag welke kenmerken van cursisten een rol spelen bij het al dan niet succesvol afronden van de cursussen”.
In het kader van de kwaliteitsbewaking bezoekt hij lessen, maakt er verslagen van (geen beoordelingen of veroordelingen). Die worden besproken met betrokken docenten.
De bezigheden van Marchand met betrekking tot in company-onderwijs zijn van meer organisatorische aard: opleidingsplannen opstellen, offertes uitbrengen, afspraken maken met docenten en bedrijven, zaalruimte huren, voor lesmateriaal zorgen etcetera.

Reageer op dit artikel