nieuws

Mantelcontract DAS voor protestantse scholen

Archief

Rechtsbijstandverzekeraar DAS heeft voor de leerkrachten van protestantse scholen een mantelcontract gesloten voor intern klachtrecht.

Het mantelcontract is gesloten met de besturenraad van de protestants-christelijke scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. Onder de besturenraad vallen achthonderd schoolbesturen en 2.400 scholen die samen ongeveer een miljoen leerlingen hebben. De dekking betreft intern klachtrecht, dat wil zeggen dat rechtsbijstand wordt verleend aan leerkrachten, vrijwilligers, directies en alle anderen die binnen de school werken. Het kan daarbij gaan om klachten, al dan niet ingediend bij klachtencommissies, over het niet goed functioneren van de leerkracht, over kleding (hoofddoekjes) of over seksuele intimidatie.
“De protestantse scholen ontvangen gemiddeld vijftig klachten per jaar”, zegt DAS-woordvoerder Geert van Eijk. “De besturenraad heeft zelf een juridisch apparaat, maar wil met de uitbesteding van de klachten de schijn van subjectiviteit vermijden.” De premie van het mantelcontract is gebaseerd op het aantal leerlingen. Het mantelcontract wordt uitsluitend effectief als minstens 70% van de achthonderd schoolbesturen op het mantelcontract intekent.
DAS bood al een dergelijke dekking aan leerkrachten in het openbaar onderwijs. Hierbij gaat het niet om een mantelcontract maar om individuele contracten die gemeenten afsluiten. De leerkrachten in het openbaar onderwijs zijn namelijk gemeenteambtenaren. De gemeenten zijn verplicht hen voor rechtsbijstand te verzekeren. DAS heeft slechts een deel van de gemeenten in de boeken. Met de derde stroming in het onderwijs, de katholieke scholen, is DAS in onderhandeling over een mantelcontract.

Reageer op dit artikel