nieuws

Managementwisseling bij Allianz Nederland

Archief

Algemeen directeur Jacques de Jong en financieel directeur Joop Stevens van Allianz Nederland hebben hun functie neergelegd en zijn benoemd tot adviseur.

Het aftreden van De Jong als algemeen directeur van Allianz Nederland is een gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar. Stevens maakt gebruik van het recht vervroegd uit te treden. Per welke datum dat zal zijn, is niet bekend, laat het nieuwe directielid Freek Schipper weten.
Schipper is verantwoordelijk voor alle technische en commerciële verzekeringsactiviteiten. Zijn collega-directielid Horst König is belast met administratieve en financiële taken.
In hoeverre de managementwijziging verband houdt met een voorgenomen integratie van Allianz-bedrijven in ons land, kan Schipper niet zeggen. “Zowel König en ik zijn benoemd tot statutair directeur van Allianz Nederland. Over een samenvoeging van activiteiten is nu nog niets bekend.”
Naast zijn bijkantoor in Rotterdam, is Allianz in ons land vertegenwoordigd door Elvia Schade en Zorg en Royal Nederland. Gezamenlijk hebben deze bedrijven een brutopremie van circa f 1,2 mld over 1996.

Reageer op dit artikel