nieuws

Makelaars waarschuwen verzekerden voor financiële positie Reliance

Archief

Makelaars waarschuwen verzekerden voor financiële positie Reliance

De internationaal werkende assurantiemakelaars Aon en Marsh hebben in ons land verzekerde bedrijven gewaarschuwd voor de financieel onzekere positie van hun Amerikaanse verzekeraar Reliance National.
In een brief aan hun verzekerden schrijven de makelaars dat de financiële positie van Reliance National Insurance Company in de Verenigde Staten onzeker is geworden en hen tot maatregelen noopt.
Directielid Lou Verver van Aon assurantiemakelaars in Rotterdam: “Onze security-commissie volgt zeer nauwlettend alle publicaties over verzekeraars, met name die van internationaal ratingbureau Standard Poors. Bij een positief oordeel komen deze verzekeraars op onze lijst van goedgekeurde maatschappijen, en anders niet. De ontwikkelingen in de VS hebben ons ervan overtuigd dat Reliance geen volwaardige partner meer is. De maatschappij kan niet langer onze toets der kritiek doorstaan.”
Marsh Verzekeringsmakelaars, eveneens gevestigd in de Maasstad, was niet bereikbaar voor commentaar.
Wind tegen
In de VS heeft Reliance de wind meer dan tegen. In 1999 leed de (her)verzekeraar een fors verlies van bijna f 800 mln. In de eerste helft van dit jaar was het tekort al opgelopen tot bijna f 900 mln, met name veroorzaakt door een recordverlies van f 1,3 mld in het tweede kwartaal.
Om uit de rode cijfers te komen en het vertrouwen te herwinnen, is een herstructureringsplan opgesteld. Dit veel omvattende plan voorziet in een reeks maatregelen: de beëindiging van onrendabele contracten (f 750 mln premieverlies in 1999), het afstoten van activiteiten (verkoop borgtochtportefeuille aan Travelers voor f 1,5 mld), versterking van management, het aantrekken van kapitaal en verhoging van de productiviteit.
Aanzien geschaad
Hoewel de financiële problemen het moederbedrijf in de VS raken, vinden Aon en Marsh toch dat ook het Europese bedrijf van Reliance in aanzien is geschaad. “We hebben lang gewacht met deze brief om geen onnodige onrust te veroorzaken, maar er komt een keer een moment dat we onze klanten zullen moéten informeren. We moeten hen laten weten waarom we nu geen nieuwe verzekeringen meer zouden onderbrengen bij Reliance National”, aldus Verver. Hij benadrukt dat al geruime tijd over de kwestie veel overleg is geweest met Reliance in Rotterdam en collega-assurantiemakelaar Marsh.
In de brief adviseren beide makelaars hun klanten om hun lopende verzekeringen tussentijds (extra premie) of per eerstkomende contractsvervaldatum over te sluiten naar een andere risicodrager.
In goed overleg
Directeur Jan Visscher van Reliance National in Rotterdam bevestigt dat de brief van Aon en Marsh in goed overleg met alle partijen is opgesteld. “Ik heb begrepen van beide makelaars dat van hun Amerikaanse management strikte opdracht heeft gegeven om de brief uit te sturen. Daarmee zaten beiden flink in hun maag, want de financiële problemen liggen niet bij het Europese bedrijf. Voor ons is dit behoorlijk vervelend en frustrerend. Een maand lang hebben de directies van Aon en Marsh de brief kunnen ophouden, maar uiteindelijk moesten ze toch gehoor geven aan hun superieuren in Amerika”, zegt Visscher.
Hij wijst erop dat Reliance National (Europe) een aparte dochteronderneming is met hoofdkantoor in London. “Zonder de toestemming van de Britse toezichthouder FSA mag door de moederonderneming geen kapitaal of dividend worden onttrokken aan het Europese bedrijf”, aldus Visscher. De financiële positie van Reliance National (Europe) is volgens hem kerngezond: “Ons netto vemogen is vijf keer het vereiste minimum van de FSA”. KADER
Resultaten Europese bedrijf ook omlaag
Reliance National (Europe) heeft in de eerste helft van dit jaar lagere resultaten geboekt. De brutopremie daalde naar f 312,8 (335,9) mln. De premie voor eigen rekening liep terug naar f 128,9 (157,7) mln. De nettowinst kwam uit op f 8,6 mln tegen f 12,6 mln in de eerste zes maanden van 1999. Reliance is sinds 1991 actief in Europa en heeft, behalve in Groot-Brittannië, ook vestigingen in Duitsland, Spanje, Zweden en Zwitserland.
In 1994 kwam de Amerikaanse verzekeraar naar ons land en vestigde zich op de assurantiebeurs van Rotterdam. Twee jaar later werd een beursunit in Amsterdam geopend. De brutopremie uit vooral bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen van het Nederlandse bijkantoor (circa twintig medewerkers) bedroeg vorig jaar ruim f 60 mln. Voor dit jaar wordt gerekend op f 80 mln brutopremie. “We zitten nu al op f 63 mln, en daarmee goed op schema”, aldus directeur Jan Visscher.

Reageer op dit artikel