nieuws

Makelaars keren zich steeds vaker tot risicodragers in andere Europese

Archief

landen

Makelaars in Europa brengen in toenemende mate risico’s onder bij risicodragers in andere lid-staten vanwege krappe dekkingscapaciteit op de lokale markt of om betere voorwaarden voor de polishouder te verkrijgen. Verzekeraars in Europa moeten zich veel beter presenteren aan makelaars in andere lid-staten.
Dit zijn twee opvattingen van Europese makelaars uit een recent onderzoek in opdracht van de Europese Commissie. Het onderzoek gold de periode 1988-1993 en betrof de markteffecten van de co-assurantierichtlijn uit 1978 en de tweede richtlijn schadeverzekering uit 1988 (grote industriële risico’s mogen grensoverschrijdend verzekerd worden).
P.J. Pearson, verbonden aan het directoraat generaal XV (interne markt en financiële instellingen) van de Europese Commissie, bracht het onderzoek ter sprake in een inleiding vorige week over het onderwerp ‘Publieke regelgeving en toezicht’ in een workshop ‘Financiële regelgeving’. Het was een van de workshops die de Amsterdamse assurantie-instellingen VABA, SAVA en ABC samen op touw hebben gezet in het kader ‘Co-assurantie in internationaal perspectief’.
Grensoverschrijdingen van verzekeraars en makelaars hebben volgens Pearson ook gevolgen voor de makelaars op de assurantiebeurzen. “De marktontwikkelingen gaan razendsnel. Buitenlandse risicodragers hebben immers (nog) makkelijker toegang tot de Nederlandse markt dan voorheen het geval was. Men kan in toenemende mate geconfronteerd worden met risicodragers die niet alleen onbekend zijn, maar tevens formeel buiten de toezichtsbevoegdheid van de Verzekeringskamer vallen”.
(Zie verder pagina 22)
Pearson: “…in toenemende mate confrontatie met risicodragers die hier onbekend zijn en buiten ons toezicht vallen…”

Reageer op dit artikel