nieuws

Makelaar huurt rechtenstudenten in voor afhandeling millennium

Archief

Een grote assurantiemakelaar in Rotterdam gaat derdejaars rechtenstudenten met ingang van september inzetten om de verwachte stroom millenniumschades en vragen daarover in behandeling te nemen.

Direct na de uitval van apparaten als gevolg van datumgerelateerde storingen, dreigt een hausse van juridische conflicten te ontstaan. Niet alleen tussen verzekerden en verzekeraars zal het zwaard geheven worden, maar ook tussen verzekerden en hun (software)leveranciers. Voorzichtige schattingen maken er melding van dat het aantal conflicten met tenminste een factor tien zal toenemen.
Om te zorgen dat de millenniumzaken (met name de bulk) binnen afzienbare tijd behandeld worden, heeft de Rotterdamse makelaar, die vooralsnog niet bij naam genoemd wil worden (hoogstwaarschijnlijk AON), besloten om hiervoor een apart juristenteam in te huren.
De studentjuristen krijgen van de makelaar eerst een gerichte opleiding, waarmee noodzakelijke kennis wordt verworven op gebieden als techniek, automatisering en vanzelfsprekend assurantiën.
Detachering
De studentjuristen worden momenteel geworven door de Rotterdamse organisatie I&I. Dit jonge detacheringsbedrijf kreeg onlangs landelijke bekendheid nadat het met succes honderden IT-studenten aan een baan hielp als ‘millenniumprobleemoplosser’. De studenten gaan na een jaar werken (en f 80.000 rijker) weer terug naar de collegebanken.

Reageer op dit artikel