nieuws

Magere levenproductie in april

Archief

De verkoop van individuele levensverzekeringen is in april gedaald, niet alleen in vergelijking met de eerste drie maanden van dit jaar maar zeker ook in vergelijking met april 2003. Het aantal verkochte polissen daalde met 1.300 tot 90.700, de bijbehorende premieomzet kwam 6,2% lager uit op e 467 mln. Het aandeel beleggingsgerelateerde premies hierin was met bijna 30% aan de hoge kant.

Uit de cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek blijkt dat de basis voor de daling van de individuele levenproductie in april ligt bij de direct ingaande lijfrenteverzekeringen (DIL). De grootste categorie in de particuliere levenmarkt noteerde een min van bijna 5% tot e 202 mln premie, afkomstig van 5.000 DIL-polissen. De uitgestelde lijfrenteverzekeringen bleven in aantal bijna gelijk de vorige aprilmaand (11.000), maar de premieomzet daalde met 22% tot e 103 mln. Het aantal pensioenpolissen steeg met 200 tot 5.000, maar de daaruit voortvloeiende premie-inkomsten daalden met ruim 20% tot e 37 mln.
De spaarkasproductie zakte, na een korte opleving in februari en maart, met 35% verder in tot e 1,7 mln premie uit 1.900 overeenkomsten.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal April 2004 Verzekeringen in geld 49,3 1.912,6 29,9 16,0 10,3 539,2 283,1 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,4 512,6 10,9 5,6 0,0 0,9 0,3 Pensioen uitgesteld 1,5 311,4 4,7 5,7 0,2 15,7 12,4 Lijfrente uitgesteld 1,8 81,0 2,6 2,1 3,0 85,1 61,2 Direct ingaande rente – – – – 4,9 312,2 194,9 Levenslang bij overlijden 27,1 124,4 3,7 0,1 1,0 2,3 1,2 Spaarverzekering 3,0 114,1 4,0 1,7 0,3 17,8 11,4 Risicoverzekering 9,6 731,6 3,5 0,5 0,9 99,5 0,6 Overig 0,9 37,6 0,5 0,3 0,1 5,7 1,0 Verzekeringen in beleggingen 29,3 1.477,7 44,6 37,8 1,8 66,0 55,5 w.v. Verbonden aan hypotheek 8,6 788,9 18,5 15,8 0,1 10,1 3,5 Pensioen uitgesteld 3,2 210,3 7,6 3,1 0,1 3,0 3,3 Lijfrente uitgesteld 4,9 129,1 7,4 3,1 1,3 28,8 26,7 Direct ingaande rente – – – – 0,1 8,6 6,9 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 11,4 311,7 9,9 15,0 0,2 15,1 14,8 Risicoverzekering 0,1 11,6 0,1 0,1 – – – Overig 1,0 26,2 1,1 0,7 0,0 0,4 0,4 April 2003 Verzekeringen in geld 52,1 1.916,0 28,7 11,9 10,9 631,3 334,4 w.v. Verbonden aan hypotheek 5,5 533,9 8,7 4,9 0,0 0,2 0,0 Pensioen uitgesteld 1,5 295,6 7,5 4,4 0,2 24,9 21,3 Lijfrente uitgesteld 1,6 82,0 2,6 1,6 3,7 146,4 97,2 Direct ingaande rente – – – – 5,0 376,3 201,8 Levenslang bij overlijden 28,1 153,7 2,8 0,0 0,5 2,0 2,5 Spaarverzekering 3,1 84,4 3,3 0,9 0,3 9,3 7,1 Risicoverzekering 12,1 761,2 3,7 0,1 1,2 69,8 4,0 Overig 0,0 5,1 0,1 – 0,0 2,3 0,5 Verzekeringen in beleggingen 29,1 1.581,6 51,5 35,4 2,5 65,4 43,2 w.v. Verbonden aan hypotheek 9,1 952,7 21,5 11,6 0,1 9,0 2,9 Pensioen uitgesteld 3,0 237,3 7,6 7,4 0,2 3,0 3,8 Lijfrente uitgesteld 4,4 117,8 6,0 5,1 1,9 25,8 23,0 Direct ingaande rente – – – – 0,1 16,1 5,2 Levenslang bij overlijden – – – – – – – Spaarverzekering 11,9 247,7 15,0 9,9 0,3 11,5 8,2 Risicoverzekering 0,5 21,6 0,5 0,1 – – – Overig 0,3 4,5 0,9 1,3 0,0 0,0 0,2 (bedragen in e mln) Nieuwe spaarkasovereenkomsten aantal ingeschreven spaarstorting risicopremies (x 1.000) bedrag periodiek ineens periodiek ineens april 2004 hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 0,4 13,5 0,4 0,3 0,0 0,0 ongeclausuleerd 1,5 16,6 0,8 0,1 0,1 0,0 Totale spaarkasproductie 1,9 30,1 1,2 0,4 0,1 0,0 april 2003 hypotheek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 pensioen uitgesteld 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 lijfrente uitgesteld 0,6 18,1 0,5 0,1 0,1 0,0 ongeclausuleerd 2,9 27,5 1,4 0,4 0,1 0,1 Totale spaarkasproductie 3,5 45,7 1,9 0,5 0,2 0,1 (in e mln)

Reageer op dit artikel