nieuws

Mager einde voor matig hypotheekjaar

Archief

De hypotheekmarkt heeft 2007 met een tegenvallende decembermaand afgesloten. Normaal gesproken levert de feestmaand verreweg het hoogste ingeschreven hypotheekbedrag op van het jaar. Ook dit keer zorgt december weliswaar voor de hoogste productie, maar het verschil met de andere maanden is klein: de omzet van _ 10,4 mld is maar een fractie hoger dan de _ 10,3 mld van juli en augustus. Afgezet tegen december 2006 is de productie ruim 15% lager.

Gemeten in aantal nieuwe hypotheken legt december het zelfs af tegen juli: 42.029 om 42.200 nieuwe inschrijvingen; maart spant op jaarbasis de kroon met 42.623 nieuwe woninghypotheken. De productiedaling treft andermaal vooral de buitenlandse partijen, die in de laatste maand van 2007 meer dan de helft van hun omzet inleveren.
Ondanks een lichte opleving in de herfst heeft het hypotheekjaar 2007 uiteindelijk een productiedaling opgeleverd van 9%. Dat is een iets positievere uitkomst dan halverwege het jaar, toen de teller nog een min van 12% aangaf. Ook qua aantal nieuwe inschrijvingen heeft het tweede halfjaar de terugloop nog iets kunnen afzwakken: -15%, terwijl eind juni nog zo’n 20% minder hypothecaire leningen in de Kadaster-boeken waren ingeschreven.
Grootste verliezers op de hypotheekmarkt waren in 2007 de hypotheekbanken en pensioenfondsen. Zij hebben ruim 4% marktaandeel verloren en krimpen tot 16,9% (21,3%). Daarvan profiteren eigenlijk alleen de banken, die groeien van 55,3% naar 59,3% aandeel. De verzekeraars en pensioenfondsen boeken een lichte stijging tot 14,1% (13,2%). Voor de buitenlanders blijft het verlies aan marktaandeel over het hele jaar gemeten nog beperkt: van 7,2% naar 6,8%.
De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hypotheken en consumptief krediet 2006 2007 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. jan-dec. dec. nov. dec. in % t.o.v. dec. 2006 Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 123,35 112,28 12,31 9,31 10,41 11,8 -15,4 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 26,23 18,98 2,19 1,85 2,00 8,1 -8,8 verzekeraars en pensioenfondsen 16,28 15,77 1,75 1,10 1,43 29,3 -18,5 banken 68,26 66,53 6,81 5,53 6,07 9,7 -10,9 andere rechtspersonen 2,92 2,42 0,29 0,27 0,30 11,1 3,7 particulieren 0,76 0,93 0,10 0,09 0,11 29,7 14,3 buitenland 8,90 7,65 1,17 0,47 0,50 7,2 -56,8 Hypotheken (in aantallen) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 545.752 464.186 51.123 38.084 42.029 10,4 -17,8 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 119.488 80.326 9.115 7.803 8155 4,5 -10,5 verzekeraars en pensioenfondsen 77.448 71.388 7.922 4.967 6360 28,0 -19,7 banken 285.832 259.827 26.775 21.383 23175 8,4 -13,4 andere rechtspersonen 13.930 12.096 1.231 1.300 1412 8,6 14,7 particulieren 4.997 5.746 619 519 672 29,5 8,6 buitenland 44.057 34.803 5.461 2.112 2255 6,8 -58,7 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. nov. okt. nov. in % t.o.v. nov. 2006 Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 17,59 17,45 17,12 17,13 0,1 -1,8 Netto verstrekt krediet 10,35 0,85 0,94 0,86 -8,7 0,6 Rente en kosten 1,54 0,13 0,14 0,14 -0,7 7,7 Aflossingen 12,06 0,97 1,07 0,98 -9,0 0,9 Debiteurensaldo eind periode 17,43 17,47 17,13 17,15 0,1 -1,8

Reageer op dit artikel