nieuws

Machtspositie Consumentenbond versterkt via proces tegen Nuts

Archief

Een recent arrest van de Hoge Raad kan Nuts Verzekeringen nog een lieve cent gaan kosten. Ons hoogste rechtscollege heeft namelijk uitgesproken, dat de belangenbehartiging van de Consumentenbond in gerechtelijke procedures verder kan gaan dan alleen voor de mensen die bond concreet hebben ingeschakeld.

Deze niet alleen voor de verzekeringsbedrijfstak belangrijke principe-uitspraak is gedaan in een zaak die enkele jaren geleden tegen Nuts is aangespannen door enkele verzekerden en de Consumentenbond.
In 1989 heeft Nuts een groep van circa 6.000 bejaarde verzekerden aangeboden over te stappen van de door hen gesloten maatschappijpolis naar de standaardpakketpolis (spp). Ondanks de uitbreiding van de dekking met de rubriek ‘huisarts en medicijnen’, zouden zij niet met een premieverhoging worden geconfronteerd. Uit billijkheidsoverwegingen, aldus Nuts, ten aanzien van de andere, meer-betalende spp-verzekerden kregen de betrokken bejaarden in 1990 en 1991 te maken met een premieverhoging van f 17 per maand, dus ruim f 200 per jaar.
Restitutie
Drie verzekerden alsmede de Consumentenbond eisten in maart 1991 het ongedaan maken van die verhoging en de betaalde bedragen te restitueren. De rechtbank stelde hen in november 1991 in het gelijk en Nuts restitueerde het te veel betaalde aan de drie verzekerden die de maatschappij hadden gedagvaard.
In hoger beroep oordeelde het gerechtshof in Den Haag in april 1993, dat de Consumentenbond niet ontvankelijk was in de door hem ingestelde vordering. De bond had geëist, dat Nuts alle betrokken verzekerden in kennis zou stellen van het ‘terugbetalingsvonnis’ en zou overgaan tot restitutie (“voor zover door de verzekerden gewenst”) van het te veel betaalde. In cassatie heeft de Hoge Raad het vonnis van het hof fors onderuit gehaald en als oordeel uitgesproken, dat de Consumentenbond wèl ontvankelijk is in de door hem ingestelde vorderingen. De zaak is nu ter definitieve afdoening verwezen naar het gerechtshof in Amsterdam.

Reageer op dit artikel