nieuws

Maatwerkproduct van Atradius moet MKB-markt openbreken

Archief

Atradius heeft een maatwerkpolis ontwikkeld voor het MKB. De marktleider in kredietverzekeringen in ons land wil de komende tijd meer doelgroepgerichte producten lanceren.

Eind maart introduceert Atradius tijdens de ‘Week van de Ondernemer’ het nieuwe product Modula Focus. “Het is een kredietverzekering die gericht is op het midden- en kleinbedrijf”, zegt Bert Bruning, countrymanager van Atradius in ons land. “De ondernemer kan in het product de betalingsrisico’s voor een specifiek aantal afnemers onderbrengen. Veel bedrijven tot zo’n _ 10 mln omzet hebben helemaal geen behoefte aan een kredietverzekering die de volledige omzet afdekt. Het gaat die bedrijven vaak om enkele grote afnemers of bijvoorbeeld alleen export.”
Bruning heeft veel verwachtingen van het nieuwe product. “De polis is online te sluiten, maar we hebben ook speciale tools voor het intermediair, want uiteindelijk willen we onze producten toch vooral via tussenpersonen verkopen.” Modula Focus is het eerste in een reeks nieuwe producten waarmee Atradius specifieke doelgroepen wil gaan benaderen. “We concentreren ons sinds twee jaar op onze kernactiviteit, namelijk het aanbieden van kredietverzekeringen en incasso. Kredietverzekering is echter nog maar in zo’n 5% van de bedrijvenmarkt doorgedrongen. Bij het MKB, dat zeker 80% van het totale aantal bedrijven uitmaakt, is dat nog veel lager”, zegt Bruning.
Rekenhulp
Met een online rekenhulp kan de ondernemer zelf de premie berekenen. Gaat een van de afnemers failliet of vraagt deze surséance van betaling aan, dan betaalt Atradius 95% van het openstaande bedrag. “We hebben in Engeland al een proef gedaan en uit onderzoek blijkt dat ook in Nederland behoefte bestaat aan een flexibeler kredietverzekering.”
Van het totale bedrag dat wordt gedekt, bedraagt de maximale dekking voor één individuele afnemer maximaal 25% van dat totaalbedrag. Bij schade wordt 95% van het gedekte bedrag uitgekeerd. Maximaal wordt 30% van het totale bedrag aan overgenomen betalingsrisico’s vergoed. Daarbij geldt een claim- en incassodrempel van _ 5.000. Modula Focus biedt dekking in 36 landen, waaronder de meeste Europese landen, Japan en de Verenigde Staten.
Andere producten
Atradius heeft circa zeshonderd tussenpersonen in de boeken; met ruim dertig gespecialiseerde intermediairbedrijven worden de meeste zaken gedaan. “Daarnaast zijn vooral de banken actief in kredietverzekeringen. ABN Amro is daarvan de grootste.”
Naast Atradius doet ook Euler Hermes pogingen de MKB-markt te veroveren. Daartoe wordt via ABN Amro de mogelijkheid geboden om individuele transacties te verzekeren. “Dat is niet nieuw”, reageert Bruning. “Wij bieden al enige tijd de 1-transactiepolis, waarmee één grote klant of transactie gedekt kan worden.”
Verder Anderzijds biedt Atradius als enige voor multinationals een zogeheten Global Polis, die wereldwijd aan alle dochterondernemingen commerciële en politieke risico’s dekt. “Daarbij kunnen we centraal voor bedrijven hun risicomanagement beheren. Daarvoor hebben wij een apart bedrijfsonderdeel met eigen ICT-middelen en een eigen beleid. Dat neemt de laatste jaren een grote vlucht. Wat daarbij ook steeds belangrijker wordt, is de behoefte aan bescherming van de beurswaarde van een bedrijf. Een concurrent als Euler Hermes kan zulke diensten minder makkelijk bieden, omdat de diverse bedrijfsonderdelen minder geïntegreerd zijn.”
In de tweede helft van dit jaar wil Bruning het volgende nieuwe product in de markt zetten. “Dat wordt een eenvoudig te gebruiken kredietverzekering zonder kredietlimieten, die vooral bedoeld is voor bedrijven met een omzet onder de _ 2 mln.”

Reageer op dit artikel