nieuws

Maandlasten-aov van Nationale- Nederlanden

Archief

Ook Nationale-Nederlanden heeft nu een maandlasten-aov geïntroduceerd, bedoeld ter veiligstelling van de betaling van huur of hypotheek, persoonlijke lening of doorlopend krediet.

Men kan kiezen voor betaling van de verzekerde uitkering bij 80% of bij 65% arbeidsongeschiktheid (premie-opslag 30%). Uitkering geschiedt in beginsel op grond van het criterium gangbare arbeid (aaw/wao), maar kan ook op grond van maatschappij-beoordeling (passende arbeid) tegen een premie-opslag van 15%.
NN onderscheidt twee gevarenklassen: één voor administratieve en commerciële beroepen en één voor overige beroepen. Er zijn contractsduren van resp. 5, 10 en 15 jaar mogelijk. Op grond van een validiteitsverklaring kunnen de verzekerde bedragen om de drie jaar, met maximaal 15%, worden verhoogd. De premie is afhankelijk van het beroep en de leeftijd van de verzekerde, de gekozen looptijd en het maandelijks uit te keren bedrag (minimaal f 750, maximaal f 3.300). Het laatste jaar van de looptijd is premievrij.

Reageer op dit artikel