nieuws

‘Maak advieskosten financieel planner fiscaal aftrekbaar’

Archief

“De kosten van een advies van een gecertificeerd financieel planner zouden fiscaal aftrekbaar moeten zijn.” Dat pleidooi deed Henk Duthler, voorzitter van de vereniging van gecertificeerde financiële planners (VFFP), bij het tienjarig bestaan van de vereniging.

In de Grote Kerk in Den Haag hield de vereniging een ‘Verkiezingsdebat’, met vertegenwoordigers van vijf politieke partijen. Duthler maakte van de gelegenheid gebruik om de politici direct aan te spreken. Duthler: “Daar waar de politiek meer inzet op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en haar burgers meer keuzemogelijkheden geeft, is het niet meer dan logisch dat de overheid stimuleert dat de burger zich laat begeleiden door erkende deskundigen.”
Volgens de VFFP-voorman vormen de kosten “van deze noodzakelijke begeleiding” een belangrijke drempel. “Door de kosten aftrekbaar te maken, kunt u een belangrijke bijdrage leveren om deze drempel weg te nemen.” Duthler verwees naar de situatie voor een ondernemer: “Zijn kosten voor advies en begeleiding zijn ook fiscaal aftrekbaar”.
De vijf aanwezige politici van CDA, VVD, PvdA, SP en GroenLinks reageerden overigens weinig enthousiast op het voorstel van Duthler.
Toename adviesvraag
Tijdens het jubileumfeest maakte de VFFP ook enkele uitkomsten bekend van een door Maurice de Hond uitgevoerde enquête. Zo verwacht bijna de helft (47%) van de Nederlandse consumenten bij het op orde houden van de eigen financiële huishouding meer hulp nodig te hebben, zoals meer informatie en professioneel advies. De enquête leert verder dat vier op de vijf Nederlanders de komende jaren grote veranderingen verwacht op financieel gebied, zoals pensioen, levensloop, hypotheek, ziektekosten en ontslag.
“Dat biedt financieel planners grotere kansen hun adviesmarkt uit te breiden”, concludeerde Peter Otten, directeur van de VFFP. De vereniging van financieel planners telt momenteel 2.370 leden.
meer de politici Nicolien van Vroonhoven-Kok (CDA), Kees Vendrik (GroenLinks), Frank Heemskerk (PvdA), Ewout Irrgang (SP) en Stef Blok (VVD) in de Grote Kerk in Den Haag.

Reageer op dit artikel