nieuws

Luxemburg rijk aan levensverzekeraars

Archief

Van de 49 levensverzekeraars in andere landen van de EU en Zwitserland die in ons land zaken mogen doen zonder een kantoor in Nederland en zonder een Nederlandse vergunning, zijn er niet minder dan 17 gevestigd in Luxemburg.

Dat blijkt uit de naamlijsten per 31 december 1994 van de Verzekeringskamer: een bundel met de namen, in de meeste gevallen mèt adres, van de verzekeraars die in ons land werkzaam zijn of zich daarop voorbereid hebben en van de pensioenfondsen in ons land.
Niet bekend is hoeveel zaken deze levensverzekeraars in andere Europese landen in Nederland doen. Ze hoeven van hun activiteiten in Nederland geen verslag te doen in ons land.
De rijkdom van Luxemburg aan levensverzekeraars houdt vermoedelijk verband met het aangename belastingklimaat in het groothertogdom.
Levensverzekering
De naamlijsten van levensverzekeraars bestaan uit de categorieën (tussen haakjes het aantal maatschappijen):
Nederlandse levensverzekeraars met vergunning van de Verzekeringskamer (90);Buitenlandse levensverzekeraars met een bijkantoor in Nederland en met een vergunning van de Verzekeringskamer (5);Buitenlandse levensverzekeraars met een bijkantoor in Nederland en toegelaten via de kennisgevingsprocedure (3);Buitenlandse levensverzekeraars die diensten verrichten naar Nederland (49).Schadeverzekering
In de schadeverzekering zijn de categorieën:
Nederlandse schadeverzekeraars met vergunning van de Verzekeringskamer (261);Buitenlandse schadeverzekeraars met bijkantoor in Nederland en met een vergunning van de Verzekeringskamer (53);Buitenlandse schadeverzekeraars met een bijkantoor in Nederland en toegelaten via de kennisgevingsprocedure (80);Buitenlandse schadeverzekeraars die diensten verrichten naar Nederland (221);Vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen in Nederland (262).Pensioenfondsen
In de sector pensioenfondsen zijn de categorieën:
bedrijfstakpensioenfondsen (82). Hiervan zijn 15 fondsen niet verplicht gesteld.beroepspensioenfondsen (11);pensioenfondsen die krachtens speciale wetgeving onder toezicht staan (2): het ABP en het Notarieel Pensioenfonds.ondernemingspensioen- en spaarfondsen (898).

Reageer op dit artikel