nieuws

Lutjens en Van Engelen oprichters Vereniging van Pensioenjuristen

Archief

De pensioenjuristen Erik Lutjens (hoogleraar aan de VU) en Mike van Engelen (Montae Advies) zijn de initiatiefnemers van de Vereniging van Pensioenjuristen. Onder meer door het opzetten van een postdoctorale opleiding pensioenrecht streven zij naar erkenning van de beroepsgroep pensioenjuristen.

“Tien jaar geleden bestond het vakgebied pensioenrecht nog niet, maar inmiddels is er sprake van enkele honderden professionals die zich specialiseren in het pensioenrecht. Er is echter nog geen sprake van een identificeerbare en gekwalificeerde beroepsgroep”, aldus Lutjens.
Die identificatie en kwalificatie moet worden bereikt via de op te zetten postdoctorale opleiding. Wie deze opleiding met succes voltooit en al in het bezit is van een doctoraal diploma Rechtsgeleerdheid, mag zich daarna tooien met de privaatrechtelijk beschermde titel ‘pj’.
Het ligt in de bedoeling van Lutjens en Van Engelen dat de vereniging zich ontwikkelt tot aanspreekpunt en adviseur voor overheid en belangenbehartigers.
Opleiding
Behalve een van de twee startmotoren achter de vereniging is Lutjens ook oprichter van de Stichting Permanente Opleiding Pensioenjuristen. Deze stichting gaat de postdoctorale opleiding verzorgen en zal daarnaast een systeem opzetten voor het certificeren van zowel pensioenjuristen als van de in de markt aangeboden opleidingen en cursussen. In uitvoerende zin wordt samengewerkt met Elsevier Juridische Academie.
Aan de stichting is een raad van toezicht verbonden, die de kwaliteit van de opleiding en het examen bewaakt. Hierin hebben zitting: dr. P.J.C. Keizer (Verzekeringskamer), prof.mr. P.M.C. de Lange (Katholieke Universiteit Nijmegen en directeur Fiscaal Juridisch Adviesbureau Achmea) en A.H.M. Wouters (Relan Pensioen). De eerste postdoctorale opleiding start op 19 september en duurt een jaar (24 bijeenkomsten en vijf workshops). De kosten van de opleiding bedragen f 19.750. Meer informatie is te vinden op de Internet-site: www.pensioenjurist.nl
Het adres van de Vereniging van Pensioenjuristen: Postbus 95995, 2509 CZ Den Haag. Fax: 070-304.29.01.

Reageer op dit artikel