nieuws

Luchtvaartpool gaat risico’s zelf dragen

Archief

De Nederlandse Luchtvaartpool (NLP) heeft zijn rol als gevolmachtigde beëindigd en sluit luchtvaartverzekeringen voortaan volledig voor eigen rekening.

De wijziging is mogelijk geworden door een aanzienlijke kapitaalsuitbreiding, waardoor het aansprakelijk vermogen van NLP is verhoogd van f 25,6 mln naar f 72,0 mln. De uitbreiding is gerealiseerd door een achtergestelde lening en een emissie van aandelen, geplaatst bij de dertien bestaande en vijf nieuwe aandeelhouders. De nieuwe aandeelhouders zijn: Centraal Beheer, Levob, Nassau, NOG en Reaal.
Voorheen trad NLP deels als verzekeringsmaatschappij in de eigen pool op en deels als gevolmachtigde van de aandeelhouders (poolmaatschappijen). Volgens directeur mr. J.E. Jonker werd dat zowel door de directie als door de aandeelhouders ervaren als een inefficiënte constructie. Jonker: “We moesten of als gevolmachtigde verder of als verzekeraar. De keuze is op het laatste gevallen.”
“Hierdoor kunnen we slagvaardiger gaan opereren. Geldstromen worden duidelijker. Daarnaast is het poolsysteem in de luchtvaart enigszins achterhaald. Risicospreiding kan ook op een andere manier.” Jonker doelt daarbij op internationale co-assurantie.
NLP is gevestigd op de Amsterdamse assurantiebeurs. Intekening op co-assurantie geschiedt volledig via het internationale intermediair. Het jaarlijkse premie-inkomen bedraagt ongeveer f 80 mln. Naast de vijf nieuwe aandeelhouders zijn de aandelen in het bezit van: Aegon, Delta Lloyd, Generali, De Goudse, ING, Interlloyd, NCM, Noord- en Zuid-Hollandsche Lloyd, Noordhollandsche van 1816, Royal, Stad Rotterdam, Sun Alliance en UAP-NieuwRotterdam.
Dochter van NLP is de Vereenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN), die onder meer de Atoompool voor nucleaire risico’s en de Bavam-pool beheert en administreert.

Reageer op dit artikel