nieuws

Lubbers uit NVF-bestuur

Archief

Het faillissement van Cristopolis (zie AM 20, pag. 70)) heeft bestuurslid Wim Lubbers van de Nederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs (NVF) er toe gebracht zijn functie neer te leggen.

Lubbers verliet het bedrijf in juli, ruim voor het faillissement, maar speelde wel een rol in de publicaties over deze zaak . “Ik vertrek uit eigener beweging”, zegt de voormalige verkoopleider van Cristopolis. “Zolang nog niet alle vragen rond dit faillissement zijn beantwoord, vind ik het niet juist dat mijn naam aan de NVF wordt gekoppeld.” Omdat hij nog geen vergunning heeft voor het nieuwe bedrijf dat hij gaat starten, kan hij ook geen lid zijn van de NVF en dus ook geen bestuurslid, vindt hij.
Geen boosdoener
Wel worden zijn plannen steeds concreter. “Ik heb inmiddels een gesprek gehad met de curatoren, waaruit gelukkig bleek dat mijn naam niet bezoedeld is tijdens dit faillissement”, zegt Lubbers. “De curatoren hebben mij zelfs gevraagd om bedrijfsonderdelen uit de boedel over te nemen en zelfstandig voort te zetten.”
Lubbers verwacht snel de noodzakelijke vergunning te krijgen, zodat hij over een aantal weken al kan starten met zijn nieuwe bedrijf.

Reageer op dit artikel