nieuws

LSUW spreekt zich uit tegen WTN

Archief

Het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartinstellingen zonder Winstoogmerk (LSUW) heeft zich nogmaals uitgesproken tegen de komst van de Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN).

Bij het LSUW – een bundeling van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland, de Bond van Uitvaartverenigingen in Drente en de Federatie Katholieke Uitvaartinstellingen – zijn ruim vierhonderd begrafenisinstellingen aangesloten. Daarbij horen ongeveer één miljoen leden van achttien jaar en ouder.
LSUW-voorzitter Vaalt uitte zijn bezwaren tegen de WTN bij de presentatie van de nieuwe LSUW-statuten. “Het LSUW is het niet eens met de gelijktrekking tussen uitvaartverenigingen en uitvaartverzekeraars. Verenigingen hebben een rijke, lokale historie waarin ze de uitvaarten van leden uit oogpunt van solidariteit verzorgen, zonder winstoogmerk”, aldus de LSUW-voorzitter.
“Voorts hebben verenigingen nog nooit te maken gehad met financiële problemen, in tegenstelling tot een aantal commerciële verzekeraars.” Volgens de koepelorganisatie hebben de uitvaartverenigingen hiermee aangetoond aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Volgens het LSUW heeft de WTN grote financiële en organisatorische gevolgen voor de lokale verenigingen.

Reageer op dit artikel