nieuws

LSA stapt uit overleg gedragscode

Archief

De LSA, organisatie van letselschadeadvocaten, stapt uit het overleg over de totstandkoming van een gedragscode voor de letselschaderegeling, maar heeft tegelijkertijd besloten om de samenwerking met slachtofferorganisaties verder te intensiveren en daar waar mogelijk uit te breiden. Beide beslissingen vormen de voornaamste uitkomsten van de gisteren gehouden buitengewone ledenvergadering van de LSA. Aanleiding was het uitkomen van de derde versie van de Gedragscode behandeling letselschade van het Centrum voor aansprakelijkheid van de Universiteit Tilburg.

Met ruime meerderheid is door de leden beslist dat verdere betrokkenheid van de LSA bij de totstandkoming van deze gedragscode “niet in het belang is van een zorgvuldige schaderegeling”. De belangrijkste reden van kritiek is het feit dat partijen in belangrijke mate door de code in hun rechten worden beperkt. “Slachtoffers en hun advocaten kunnen op basis van deze code niet langer in vrijheid besluiten hoe zij de vordering willen documenteren en instellen. De code ontbeert een keuzevrijheid over de wijze waarop de belangen van het slachtoffer worden behartigd. Zelfs ontbreekt een hardheidclausule waarbij het slachtoffer op enig moment uit het ingezette proces zou kunnen stappen.” 

Reageer op dit artikel