nieuws

LPU gaat eigen leven- producten voeren

Archief

Uitvaartverzekeraar LPU is klaar voor de toekomst. De rechtsvorm stichting is gewijzigd in een naamloze vennootschap, een WTV-vergunning is aangevraagd en eigen levenproducten zijn in aantocht.

Sinds eind vorig jaar is Stichting LPU niet meer. De uitvaartverzekeraar gaat voortaan door het leven als LPU Verzekeringen NV. Het aandelenkapitaal van f 400.000 is volledig in handen van Aegon-dochter Axent.
LPU heeft, met het oog op de nieuwe Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, een WTV-vergunning aangevraagd. Door te voldoen aan de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf, denkt directeur Hendriks beter te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen. “We willen dit jaar bijvoorbeeld ook een levenproduct met een LPU-label introduceren. Dat wordt een product met winstdeling.” Tot voor kort verkocht LPU als gevolmachtigde levensverzekeringen voor Axent.
Ultimo 1996 had LPU ruim 40.000 verzekerden in de boeken staan. De bijbehorende brutopremie kwam uit op f 5,9 mln, tegen f 3,6 mln het jaar daarvoor. De stijging wordt verklaard door het feit dat de volmachtposten van Axent nu geheel onder LPU vallen.

Reageer op dit artikel