nieuws

Loyalis (ABP) groeit gestaag

Archief

Loyalis, de aan pensioenfonds ABP gelieerde verzekeringsmaatschappij, heeft vorig jaar de premieomzet met 13% vergroot tot € 412 (363) mln. Daarvan komt ruim driekwart uit levensverzekeringen, vooral lijfrenten en gouden handdrukpolissen. Bij een negatief verzekeringsresultaat daalde de winst voor belastingen tot € 13,1 (34,2) mln. De oorzaak ligt in het op eigen initiatief verruimen van de dekking op de arbeidsongeschiktheidsverzekering IP Aanvullingsplan. “Loyalis is hiermee vooruitgelopen op de nieuwe wet WIA (Werk en inkomen naar arbeidsvermogen). De verruiming van de dekking, zonder premieaanpassing, drukte de solvabiliteitsmarge van het schadebedrijf van 470% naar 301%.

Loyalis zegt verder dat meer dan honderd werkgevers het advies hebben opgevolgd om het WAO-risico voortaan zelf te gaan dragen. Deze instellingen vertegenwoordigen een kwart van de ruim één miljoen werknemers binnen de overheids- en onderwijssector.

Reageer op dit artikel