nieuws

Losgekoppelde caravan schiet door handrem; wie moet betalen?

Archief

Een Nederlander arriveert met zijn auto plus caravan op een camping in Frankrijk. Op de omhoog lopende toegangsweg ontkoppelt hij het mobiele vakantieverblijf. Vanwege de steile helling kan de handrem de caravan niet houden, met als gevolg dat deze de helling afglijdt en schade toebrengt aan de auto van een Fransman. De Nederlander heeft zijn auto en de caravan niet bij dezelfde verzekeraar verzekerd. Wie moet er dokken voor de schade?

Beide verzekeraars wijzen naar elkaar en besluiten vervolgens de kwestie voor te leggen aan de Commissie Samenloop. De autoverzekeraar stelt: conform het Haags Verkeersongevallenverdrag dient het plaatselijk geldende recht te worden toegepast. Volgens dat Franse recht maakt een caravan na ontkoppeling geen deel meer uit van het motorvoertuig en is bij een dergelijke schade geen sprake meer van een verkeersrisico in de zin van de Franse wet op de aansprakelijkheidsverzekering. De Nederlandse Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) zou in een identieke situatie anders oordelen: zolang de caravan na ontkoppeling niet veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, is er nog sprake van een verkeersrisico in de zin van de WAM. In Frankrijk is het verplicht een aparte verzekering voor een aanhanger of caravan te sluiten voor schade die geen verband houdt met een manoeuvre van het trekkende voertuig. De caravanverzekeraar voert aan: de aansprakelijkheid voor de bewuste gebeurtenis moet weliswaar naar Frans recht worden beoordeeld, maar het antwoord op de vraag welke verzekeraar primair dekking dient te bieden, zal moeten worden gegeven op grond van Nederlands verzekeringsrecht, omdat beide verzekeraars in Nederland zijn gevestigd. In dit verband brengt de caravanverzekeraar nog naar voren: stel, dat de man geen caravanpolis had gesloten, dan zou hij dus naar Frans recht niet kunnen terugvallen op de autopolis. “U zult het waarschijnlijk met ons eens zijn, dat zulks een ontoelaatbare situatie zou doen ontstaan”, schetst hij als schrikbeeld. Voor de Commissie Samenloop is de kwestie vrij duidelijk: aangezien naar Frans recht geen verplichte WAM-dekking voor een ontkoppelde aanhangwagen/caravan bestaat en de caravanverzekeraar dekking beoogt te bieden in aansluiting op de WAM-dekking van het motorrijtuig, is het redelijk en billijk dat de caravanverzekeraar in dit geval de schade vergoedt. Uitspraak nr 78 van de Verbondscommissie Samenloop inzake ‘schade door ontkoppelde caravan in Frankrijk’.

Reageer op dit artikel